Ad de Keijzer

Surrealisme in Zierikzee

 

tip van de sluier

Zaterdag 30 november vanaf 13:00 uur zijn er bijzondere schilderijen te zien. De meeste van deze werken zijn nog nooit eerder te koop geweest. En toch is deze kunstenaar er ruim 30 jaar geleden al mee begonnen, AdriaanK, de schuilnaam van Ad de Keijzer; werkt en woont al zijn leven lang in Zierikzee. En daar put hij zijn inspiratie uit: Schouwen-Duiveland en in het bijzonder Zierikzee. Dus in veel van zijn voorstellingen komt ons eiland en onze stad voor.

Veel van deze schilderijen tonen Zierikzee of een andere plek op het eiland. Het zijn de kale voorstellingen, zonder lijst. Mail luuk@yewel.nl en ontvang een foto inclusief de lijst. En ontvang meer uitleg vooral over de voorstelling, als die uitleg bestaat.

Klik op een afbeelding voor vergroting.

Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.

Click on an image for enlargement.

Vertrek van de pumper

35x65 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1440,-

Streetdans

42 cm rond
olieverf op paneel, in houten lijst

1225,-

 

Zie uzelf

55x65 cm

olieverf op doek, in houten lijst

770,-

In het begin van de jaren negentig ben ik gaan schilderen. Dat heb ik mijzelf geleerd, ik ben dus autodidact. Ik schilderde in de éénlaags stijl, wat vrij moeilijk is; alles moet in één keer goed zijn. Eerst maakte ik een tekening, om er daarna overheen te schilderen. Ik had altijd maar één schilderij onderhanden. Was deze klaar dan, begon ik aan de volgende.

Via een collegaschilder kwam ik bij Sil van Mil terecht, waar ik acht maanden heb geschilderd. Sindsdien schilder ik in een gelaagde techniek, en meestal aan vijf schilderijen tegelijk.

 

In den frühen neunziger Jahren begann ich zu malen. Das habe ich mir selbst beigebracht, deshalb bin ich Autodidakt.

Ich habe im einschichtigen Stil gemalt, was ziemlich schwierig ist; alles muss auf einmal stimmen. Zuerst habe ich eine Zeichnung gemacht und diese dann übermalt. Ich hatte immer nur ein Bild im Gange. War das dann fertig, habe ich mit dem nächsten angefangen.

Durch einen Malerkollegen bin ich nach Sil van Mil gekommen, wo ich acht Monate lang gemalt habe. Seitdem male ich in einer Schichttechnik und normalerweise auf fünf Gemälden gleichzeitig.

I started painting in the early nineties. I taught myself that, so I am self-taught. I painted in the single-layer style, which is quite difficult; everything must be right at once. First I made a drawing and then painted over it. I always had only one painting in progress. Was this ready then, I started on the next one.
Through a colleague painter I came to Sil van Mil, where I painted for eight months. Since then I have been painting in a layered technique, and usually on five paintings at the same time.