Ad de Keijzer

Surrealisme in Zierikzee

Veel van deze schilderijen tonen Zierikzee of een andere plek op het eiland. De foto laat de lijst niet zien; mail luuk@yewel.nl en ontvang een foto inclusief de lijst. En ontvang meer uitleg vooral over de voorstelling, als die uitleg bestaat.

Klik op een afbeelding voor vergroting.

Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.

Click on an image for enlargement.

Streetdans

42 cm rond
olieverf op paneel, in houten lijst

1225,-

 

God van de zee

40x40 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1100,-

 

Dijkbewaking

40x40 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1100,-

 

Vertrek van de pumper

35x65 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1440,-

Zie uzelf

55x65 cm, olieverf op doek, in houten lijst

1770,-

Andere toegang

90x55

olieverf op paneel, in houten lijst

1340,-

Koekeloerisplant

65x65 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1200,-

Dans macabre

65x95 cm

olieverf op doek, in houten lijst

1500,-

Druïdedans

65x145 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

2880,-

Do not inhale

65x125 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

2880,-

Stenen echo

55x75 cm

olieverf op doek, in houten lijst

1200,-

Blue Lady

70x100 cm

olieverf op doek, op verzoek met lijst

2720,-

Lange trein

45x85 cm

olieverf op doek, in houten lijst

1200,-

Landingsplaats

80x65 cm

olieverf op doek, in houten lijst

2740,-

Shit

45x75 cm

olieverf op doek, in houten lijst

1760,-

Nachtvlinder

55x35 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1275,-

 

Vlaamse gaai | Zebravink | Steenuil | IJsvogel
25x25 cm
olieverf op paneel, in houten lijst

295,- per stuk

Strandplevier | Lepelaars

20x20 cm | 23x23 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

265,- | 295,-

In wankel evenwicht

105x105 cm

olieverf op doek, in houten lijst

2200,-

De zee heeft straf verdiend

73x130 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

4750,-

De bezoekers

70x40 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

930,-

Ballerina

75x55 cm

olieverf op doek, in houten lijst

1200,-

 

Zomer

55x85 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

2080,-

Groene zee

65x55 cm

olieverf op canvasboard, in houten lijst

770,-

De dreiging

75x55 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

2080,-

Strandpaal 513 | In afwachting

35x45 | 35x45 cm

olieverf op doek, in houten lijst

1120,- per stuk

 

Aardoffer

80x130 cm

olieverf op paneel, in houten lijst

1970,-

Ik ben in 1954 in Zierikzee geboren en daar woon ik nog steeds. Als kind kon ik vrij aardig tekenen, ik kon er de fantasie in kwijt. Schilderijen vond ik fascinerend, om met verf mensen en beelden te voorschijn te toveren. In 1972 maakte ik kennis met het werk van Carel Willink. Hij schilderde een vreemde stille wereld,met zware luchten en eenzame beelden.
Later ontdekte ik de Belgische schilder Paul Delvaux met de vreemde dromerige vrouwen en skeletten.
Dat werk sprak mij beide erg aan; het zouden mij inspiratiebronnen blijven.

In het begin van de jaren negentig ben ik gaan schilderen. Dat heb ik mijzelf geleerd, ik ben dus autodidact.
Steeds weer proberen dingen te verbeteren.

Ik schilderde in de éénlaags stijl, wat vrij moeilijk is; alles moet in één keer goed zijn.
Eerst maakte ik een tekening, om er daarna overheen te schilderen. Ik had altijd maar één schilderij onderhanden. Was deze klaar dan, begon ik aan de volgende.

Na een periode van drie jaar waarin ik mijn woning heb verbouwd, was alle ambitie en inspiratie weg.

Via een collegaschilder kwam ik bij Sil van Mil terecht, waar ik acht maanden heb geschilderd. Sindsdien schilder ik in een gelaagde techniek, en meestal aan vijf schilderijen tegelijk.

Wat anderen in mijn schilderijen zien is soms niet wat ik er mee bedoeld heb, maar daar heb ik geen bezwaar tegen; ieder moet maar zien wat hij of zij vindt.

 

Ich wurde 1954 in Zierikzee geboren und lebe immer noch dort. Als Kind konnte ich ganz gut zeichnen, ich konnte die Fantasie darin verlieren. Ich fand Gemälde faszinierend, um Menschen und Bilder mit Farbe zu beschwören. 1972 wurde ich in die Arbeit von Carel Willink eingeführt. Er malte eine seltsame stille Welt mit schwerem Himmel und einsamen Bildern.

Später entdeckte ich den belgischen Maler Paul Delvaux mit den seltsamen verträumten Frauen und Skeletten.
Beide haben mich wirklich angesprochen; es würde für mich eine Quelle der Inspiration bleiben.

In den frühen neunziger Jahren begann ich zu malen. Das habe ich mir selbst beigebracht, deshalb bin ich Autodidakt.
Immer wieder versuchen Dinge zu verbessern.

Ich habe im einschichtigen Stil gemalt, was ziemlich schwierig ist; alles muss auf einmal stimmen.
Zuerst habe ich eine Zeichnung gemacht und diese dann übermalt. Ich hatte immer nur ein Bild im Gange. War das dann fertig, habe ich mit dem nächsten angefangen.

Nach drei Jahren, in denen ich mein Haus renovierte, waren alle Ambitionen und Inspirationen verschwunden.

Durch einen Malerkollegen bin ich nach Sil van Mil gekommen, wo ich acht Monate lang gemalt habe. Seitdem male ich in einer Schichttechnik und normalerweise auf fünf Gemälden gleichzeitig.

Was andere in meinen Gemälden sehen, ist manchmal nicht das, was ich damit gemeint habe, aber ich habe nichts dagegen. Jeder sollte sehen, was er oder sie denkt.

I was born in Zierikzee in 1954 and I still live there. As a child I was able to draw quite nicely, I could lose the fantasy in it. I found paintings fascinating, to conjure up people and images with paint. In 1972 I was introduced to the work of Carel Willink. He painted a strange silent world, with heavy skies and lonely images.

Later I discovered the Belgian painter Paul Delvaux with the strange dreamy women and skeletons.
Both of them really appealed to me; it would remain sources of inspiration for me.

In the early nineties, I started painting. I taught myself that, so I am self-taught.
Time and again trying to improve things.
I painted in the single-layer style, which is quite difficult; everything must be right at once.

First I made a drawing and then painted over it. I always had only one painting in progress. Was this ready then, I started on the next one.

After a period of three years in which I renovated my house, all ambition and inspiration was gone.
Through a colleague painter I came to Sil van Mil, where I painted for eight months. Since then I have been painting in a layered technique, and usually on five paintings at the same time.

What others see in my paintings is sometimes not what I meant by it, but I have no objection to that; everyone should see what he or she thinks.