Ad de Keijzer

Surrealisme in Zierikzee

Surrealism in Zierikzee

 

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Click on an image for enlargement.

Nachtvlinder
60x45 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1275,-

Moth
60x45 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1275

Koekeloerisplant
71x71 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1200,-

Looky-loo plant
71x71 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1200

Zie jezelf
57x67 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1770,-

See yourself
57x67 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1770

God van de zee
50x50 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1100,-

God of the sea
50x50 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1100

Dijkbewaking
50x50 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1100,-

Dike monitoring
50x50 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1100

Lange trein
46x86 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1200,-

Long train
46x86 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1200

Vertrek van de pumper
41x71 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
verkocht

Departure of the pumper
41x71 cm
oil paint on panel, in wooden frame
sold

Landingsplaats
81x66 cm
olieverf op doek, in houten lijst
2740,-

Landing place
81x66 cm
oil on canvas, in wooden frame
€2740

Streetdans
50x50 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1225,-

Street dance
50x50 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1225

Stenen echo
59x79 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1200,-

Stone echo
59x79 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1200

Do not inhale
68x128 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
2880,-

Do not inhale
68x128 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€2880

Blue Lady
76x106 cm
olieverf op doek, op verzoek met lijst
2720,-

Blue lady
76x106 cm
oil on canvas, on request with frame
€2720

Dans macabre
71x103 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1500,-

Dance macabre
71x103 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1500

Vlaamse gaai | Zebravink | Steenuil | IJsvogel
27x27 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
295,- per stuk - Steenuil verkocht

Jay | Zebra finch | Little Owl | Kingfisher
27x27 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€295 per item - Little Owl sold

Strandplevier | Lepelaars
24x24 cm | 27x27 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
265,- | 295,-

Plover | Spoonbills
24x24 cm | 27x27 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€265 | €295

Andere toegang
90x55 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1340,-

Other access
90x55 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1340

Druïdedans
65x145 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
2880,-

Druid dance
65x145 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€2880

Shit
45x75 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1760,-

Shit
45x75 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1760

In wankel evenwicht
105x105 cm
olieverf op doek, in houten lijst
2200,-

In unstable balance
105x105 cm
oil on canvas, in wooden frame
€2200

De zee heeft straf verdiend
73x130 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
4750,-

The sea has earned punishment
73x130 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€4750

De bezoekers
70x40 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
930,-

The visitors
70x40 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€930

Ballerina
75x55 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1200,-

Ballerina
75x55 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1200

Zomer
55x85 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
2080,-

Summer
55x85 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€2080

Groene zee
65x55 cm
olieverf op canvasboard, in houten lijst
770,-

Green sea
65x55 cm
oil on canvas board, in wooden frame
€770

De dreiging
75x55 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
2080,-

The threat
75x55 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€2080

Strandpaal 513 | In afwachting
35x45 | 35x45 cm
olieverf op doek, in houten lijst
1120,- per stuk

Beach pole 513 | Pending
35x45 | 35x45 cm
oil on canvas, in wooden frame
€1120 per item

Aardoffer
80x130 cm
olieverf op paneel, in houten lijst
1970,-

Earth offering
80x130 cm
oil paint on panel, in wooden frame
€1970

AdriaanK, de schuilnaam van Ad de Keijzer; werkt en woont al zijn leven lang in Zierikzee. En daar put hij zijn inspiratie uit: Schouwen-Duiveland en in het bijzonder Zierikzee. Dus in veel van zijn voorstellingen komt ons eiland en onze stad voor. Veel van deze schilderijen tonen Zierikzee of een andere plek op het eiland. 

Ik ben in 1954 in Zierikzee geboren en daar woon ik nog steeds. Als kind kon ik vrij aardig tekenen, ik kon er de fantasie in kwijt. Schilderijen vond ik fascinerend, om met verf mensen en beelden te voorschijn te toveren. In 1972 maakte ik kennis met het werk van Carel Willink. Hij schilderde een vreemde stille wereld,met zware luchten en eenzame beelden.
Later ontdekte ik de Belgische schilder Paul Delvaux met de vreemde dromerige vrouwen en skeletten.
Dat werk sprak mij beide erg aan; het zouden mij inspiratiebronnen blijven.

In het begin van de jaren negentig ben ik gaan schilderen. Dat heb ik mijzelf geleerd, ik ben dus autodidact.
Steeds weer proberen dingen te verbeteren.

Ik schilderde in de éénlaags stijl, wat vrij moeilijk is; alles moet in één keer goed zijn.
Eerst maakte ik een tekening, om er daarna overheen te schilderen. Ik had altijd maar één schilderij onderhanden. Was deze klaar dan, begon ik aan de volgende.

Na een periode van drie jaar waarin ik mijn woning heb verbouwd, was alle ambitie en inspiratie weg.

Via een collegaschilder kwam ik bij Sil van Mil terecht, waar ik acht maanden heb geschilderd. Sindsdien schilder ik in een gelaagde techniek, en meestal aan vijf schilderijen tegelijk.

Wat anderen in mijn schilderijen zien is soms niet wat ik er mee bedoeld heb, maar daar heb ik geen bezwaar tegen; ieder moet maar zien wat hij of zij vindt.

 

AdriaanK, the pseudonym of Ad de Keijzer; has been working and living in Zierikzee all his life. And that's where he gets his inspiration: Schouwen-Duiveland and in particular Zierikzee. So many of his performances feature our island and our city. Many of these paintings show Zierikzee or another place on the island. 

I was born in Zierikzee in 1954 and I still live there. As a child I was able to draw quite nicely, I could lose the fantasy in it. I found paintings fascinating, to conjure up people and images with paint. In 1972 I was introduced to the work of Carel Willink. He painted a strange silent world, with heavy skies and lonely images.

Later I discovered the Belgian painter Paul Delvaux with the strange dreamy women and skeletons.
Both of them really appealed to me; it would remain sources of inspiration for me.

In the early nineties, I started painting. I taught myself that, so I am self-taught.
Time and again trying to improve things.
I painted in the single-layer style, which is quite difficult; everything must be right at once.

First I made a drawing and then painted over it. I always had only one painting in progress. Was this ready then, I started on the next one.

After a period of three years in which I renovated my house, all ambition and inspiration was gone.
Through a colleague painter I came to Sil van Mil, where I painted for eight months. Since then I have been painting in a layered technique, and usually on five paintings at the same time.

What others see in my paintings is sometimes not what I meant by it, but I have no objection to that; everyone should see what he or she thinks.