Het huis

Het huis in Binnenstebuiten

Veel mensen hadden gezegd: "Wat een leuk huis, echt iets voor BinnensteBuiten". We hebben een mailtje gestuurd, de redacteur kwam op bezoek en enkele weken later een cameraman, een geluidsman en de regisseur een hele dag. Weer enkele weken later was de uitzending. Wij zijn er heel blij mee!

 

Galerie, woning en atelier in één

De woning Havenpark 29 is grotendeels zelf verbouwd, naar eigen ontwerp. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland is het een rijksmonument en in 1650 gebouwd.

Rond 1750 is het buurhuis Havenpark 31 gebouwd en is dit huis verbouwd tot dienstwoning, hierbij behorende. Daarbij is toen al eeuwenoud materiaal gebruikt, grote middeleeuwse stenen, de zogenaamde ‘Zeeuwse moppen’. Mijn voordeur en gang zijn dus rond 1750 in het buurhuis gemaakt, bij de bouw daarvan. Deze dienstwoning was voor het personeel zoals de koetsier en de dienstmeid van de dokter. In de voorkamer had hij misschien zijn spreekkamer of een winterkamer.

Het huis is niet te groot gekozen. Het zit warmpjes en met lange muren tussen de buurhuizen. Met een warmtepomp, koken met inductie en zuinige LED-verlichting is dit huis van het gas af, 'all-electric'. Dit alles wordt gevoed met groene stroom van windmolens.  Zo functioneert dit oude huis klimaat-neutraal. 

Met de verbouwing is een lichte, ruime woonkamer ontstaan met de oorspronkelijke plafonds en muren in het zicht. Er zijn met oud hout uit dit huis komend nieuwe delen gemaakt.

De 17-meter lange muur aan de linkerkant is in gebruik als galerie.

Verder is het één ruimte, van voor naar achter: de eetkamer, de keuken, de zitkamer, de open trap en tenslotte het sieraden-atelier.

 

Gallery, house and studio in one

Many people had said: "What a nice house, really something for the TV program BinnensteBuiten". We sent an email, the editor came to visit and a few weeks later a cameraman, a sound engineer and the director a whole day. The broadcast was again a few weeks later. We are very happy with it!

Largely Havenpark 29 is renovated by our ourselves, to our own design. According to the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed and the Schouwen-Duiveland Municipal Archives, it is a national monument and was built in 1650.

Around 1750 the neighboring house Havenpark 31 was built and this house was converted into a service home, belonging to this. In addition, centuries-old material was used, large mediëval stones. So, our front door and hallway were made in the neighboring house around 1750, when it was built. This house was staff like the coachman and the maidservant of the doctor. In the front room he might have his office or a winter room.

This house is not too big house. It is warm and with long walls between the neighboring houses. With a heat pump, cooking with induction and efficient LED lighting, this house is off the gas, 'all-electric'. All this is fed with green electricity from solar panels and windmills on our island of Schouwen. This is how this old house functions climate-neutral.

With the renovation a light, spacious living room has been created with the original ceilings and walls in sight. New parts have been made from this house with old wood. 

The 17 meter long wall on the left is used as a gallery.

Furthermore, it is one space, from the front to the back: the dining room, the kitchen, the sitting room, the open staircase and finally the jewelry workshop.

 

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Click on an image for enlargement.

Yolande Paling

 

De galerie is aan de linker zijde van het huis

 

De bestaande, lelijke trap van staal, met zelf gemaakte leuning van buig-triplex

 

Het atelier en ons binnenplaatsje

 

De keuken met werkbank en de eettafel