Kunstwinkel met unieke sieraden en hedendaagse schilderijen. 

Art shop with unique jewelry and contemporary paintings.

Over ons:

About us:

Ad de Keijzer

Surrealisme in Zierikzee
Zie Schouwen-Duiveland en vooral Zierikzee anders.

Surrealism in Zierikzee
See Schouwen-Duiveland and especially Zierikzee differently.

 

Bob Maase

Strakke zilveren juwelen
Sieraden van zilver, alles in grote perfectie afgewerkt.

Clean silver jewelry
Silver jewelry, all finished in great perfection.

 

Yolande Paling

Sieraden
Yolande ontwerpt en maakt bijzondere, unieke sieraden in haar atelier achterin onze galerie…

Jewelery
Yolande designs and makes special, unique jewelry in her studio at the back of our gallery ...

Hier geweest (en nog te bestellen)

Been here (and to be ordered)

Onze huisstijl begon met een schilderij

Our branding started with a painting

Patricia Vermunt

Toen we Patricia vroegen onze huisstijl te ontwerpen zei ze: "Tja, ik ben net aan het beginnen als kunstschilder". Wij zeiden: "Maak dan eerst maar een schilderij". 

Het is een schilderijtje van 30 x 40 cm geworden. Het werd ons logo. En daarna heeft Patricia onze huisstijl verder ontwikkeld.

 

When we asked Patricia to design our branding, she said: "Well, I'm just starting to work as a painter." We said: "Then first make a painting".

It has become a painting of 30 x 40 cm. It became our logo. And then Patricia further developed our branding.

galerie YEWEL sieraden en meer kunst

Kunstwinkel met sieraden, eigen ontwerp en uit eigen atelier en met hedendaagse meest realistische schilderijen in maandelijks wisselende exposities. Alles is handwerk en uniek.

Wij verkopen beleving, helpen u aan wat u wilt qua sfeer, bij het vinden van een passende toevoeging aan uw verzameling of de juiste aankoop van een waardevol kunstwerk. 

gallery YEWEL jewelry and more art Art

Art shop with jewelry, own design and from own studio and with contemporary most realistic paintings in monthly changing exhibitions. Everything is handicraft and unique.

We sell experience, help you with what you want in terms of atmosphere, in finding a suitable addition to your collection or the correct purchase of a valuable work of art.