Gesloten wegens vakantie

Vrijdag 30 augustus 13:00 open en:

Vrijdag 13:00 - 17:00 uur

Zaterdag 13:00 - 17:00 uur

En elke 1e zondag van de maand

 

Veel mensen hadden gezegd: "Wat een leuk huis, echt iets voor BinnensteBuiten". We hebben een mailtje gestuurd, de redacteur kwam op bezoek en enkele weken later een team van cameraman, geluidsman en regisseur een hele dag. Weer enkele weken daarna was de uitzending. Wij zijn er heel blij mee!

Maartje van den Noort

Schilderijen en wandkleden toont Maartje bij ons. Ze zegt: 'Staren, dromen, observeren, vorm geven, ontwerpen, combineren, verknoeien en repareren ... dit is wat ik het liefste doe. Telkens weer zoeken de eenvoudige dingen mijn aandacht. Een blad van een kleine tak, een stengel van riet of een zwerm vogels die voorbij vliegen.'

Maartje zeigt uns Gemälde und Wandteppiche. Sie sagt: "'Starren, Träumen, Beobachten, Formen, Gestalten, Kombinieren, Versauen und Reparieren ... das ist es, was ich gerne tue. Immer wieder erregen die einfachen Dinge meine Aufmerksamkeit. Ein Blatt von einem kleinen Ast, ein Schilfhalm oder ein Vogelschwarm, der vorbeifliegt.'

Maartje shows us paintings and tapestries. She says: 'Staring, dreaming, observing, shaping, designing, combining, screwing up and repairing ... this is what I love to do. Time and again the simple things get my attention. A leaf from a small branch, a stalk of reeds or a flock of birds that fly by.'

Ingrid Stassen

Kleurrijke, geabstraheerde landschappen. 

Met haar werk roept zij bij de kijker graag blijmoedigheid, kracht en optimisme op.

Bente, abstracte Landschaften. 
Mit ihren Arbeit möchte sie beim Betrachter Heiterkeit, Kraft und Optimismus hervorrufen.

Colorful, abstract landscapes.
With her  work she likes to evoke cheerfulness, strength and optimism with the viewer.

Jan Degenaar

Van mode tot zee. 
Met vlotte penseelstreken en een opgewekt gemoed schildert Jan alles wat hij leuk vindt. 

Von der Mode bis zum Meer. 
Mit sanften Pinselstrichen und einem fröhlichen Geist malt Jan alles, was er mag.

From fashion to the sea.
With smooth brush strokes and a cheerful mind, Jan paints everything he likes.

Vic Noordmann

Hyperrealische Zeeuwse stranden.
Het zijn de prachtige uitgestrekte stranden en de imposante, grootse luchten van Zoutelande, die een diepe indruk op mij nalieten en mij inspireerden.

Hyperreale Zeeland-Strände.
Es sind die wunderschönen weiten Strände und der imposante, großartige Himmel von Zoutelande, der mich tief beeindruckt und mich inspiriert hat.

Hyperreal Zeeland beaches. 
It is the beautiful vast beaches and the imposing, grand skies of Zoutelande that left a deep impression on me and inspired me.

Yolande Paling

Sieraden
Yolande ontwerpt en maakt bijzondere sieraden in eigen atelier achterin onze galerie…

Schmuck
Yolande entwirft und fertigt besonderen Schmuck in ihrem eigenen Atelier auf der Rückseite unserer Galerie…

Jewelery
Yolande designs and makes special jewelery in her own studio in the back of our gallery…

Hier geweest (en nog te bestellen)
War hier (und muss bestellt werden)
Been here (and to be ordered)

Onze huisstijl begon met een schilderij
Unsere Corporate Identity begann mit einem Gemälde
Our branding started with a painting

Patricia Vermunt

Toen we Patricia vroegen onze huisstijl te ontwerpen zei ze: "Tja, ik ben net aan het beginnen als kunstschilder". Wij zeiden: "Maak dan eerst maar een schilderij". Het is 30 x 40 cm geworden. Het werd ons logo. En daarna heeft Patricia onze huisstijl verder ontwikkeld.

 
Als wir Patricia baten, unseren Hausstil zu gestalten, sagte sie: "Nun, ich fange gerade an, als Maler zu arbeiten." Wir sagten: "Dann erst ein Bild machen". Es ist 30 x 40 cm geworden. Es wurde unser Logo. Und dann hat Patricia unseren Hausstil weiterentwickelt.

 

When we asked Patricia to design our branding, she said: "Well, I'm just starting to work as a painter." We said: "Then first make a painting". It has become 30 x 40 cm. It became our logo. And then Patricia has further developed our branding. http://van81.nl 

galerie YEWEL, sieraden en meer kunst

Kunstwinkel met sieraden van eigen atelier en schilderijen van stranden, meeuwen en badgasten tot abstract werk, alles handwerk en uniek. Vaak wisselende exposities. Kunst aan de Zeeuwse Kust.

Galerie YEWEL, Schmuck und mehr Kunst

Kunstladen mit Schmuck aus dem eigenen Atelier und Gemälden von Stränden, Möwen und Badegästen bis hin zu abstrakten Arbeiten, alle handwerklich und einzigartig. Oft wechselnde Ausstellungen. Kunst an der Küste von Zeeland.

gallery YEWEL, jewelry and more art

Art shop with jewelery from its own studio and paintings from beaches, gulle and bathers to abstract artworks, everything handicraft and unique. Often changing exhibitions. Art at the Zeeland Coast.