Hier geweest (en nog te bestellen)
War hier (und muss bestellt werden)
Been here (and to be ordered)

juni - september 2018

februari - mei 2018

Onze huisstijl begon met een schilderij
Unsere Corporate Identity begann mit einem Gemälde
Our branding started with a painting

Patricia Vermunt

Toen we Patricia vroegen onze huisstijl te ontwerpen zei ze: "Tja, ik ben net aan het beginnen als kunstschilder". Wij zeiden: "Maak dan eerst maar een schilderij". Het is 30 x 40 cm geworden. Het werd ons logo. En daarna heeft Patricia onze huisstijl verder ontwikkeld.

 
Als wir Patricia baten, unseren Hausstil zu gestalten, sagte sie: "Nun, ich fange gerade an, als Maler zu arbeiten." Wir sagten: "Dann erst ein Bild machen". Es ist 30 x 40 cm geworden. Es wurde unser Logo. Und dann hat Patricia unseren Hausstil weiterentwickelt.

 

When we asked Patricia to design our branding, she said: "Well, I'm just starting to work as a painter." We said: "Then first make a painting". It has become 30 x 40 cm. It became our logo. And then Patricia has further developed our branding. http://van81.nl 

galerie YEWEL, sieraden en meer kunst

Kunstwinkel met sieraden van eigen atelier en schilderijen van stranden, meeuwen en badgasten tot abstract werk, alles handwerk en uniek. Vaak wisselende exposities. Kunst aan de Zeeuwse Kust.

Galerie YEWEL, Schmuck und mehr Kunst

Kunstladen mit Schmuck aus dem eigenen Atelier und Gemälden von Stränden, Möwen und Badegästen bis hin zu abstrakten Arbeiten, alle handwerklich und einzigartig. Oft wechselnde Ausstellungen. Kunst an der Küste von Zeeland.

gallery YEWEL, jewelry and more art

Art shop with jewelery from its own studio and paintings from beaches, gulle and bathers to abstract artworks, everything handicraft and unique. Often changing exhibitions. Art at the Zeeland Coast.