Silver and gold jewelery "from the house" and contemporary realistic paintings.

 

Nu in onze galerie
Now in our gallery

Over ons:

About us:

Ad de Keijzer

Surrealisme in Zierikzee
In veel van zijn voorstellingen komt Schouwen-Duiveland en in het bijzonder Zierikzee voor.

Surrealism in Zierikzee
Schouwen-Duiveland and in particular Zierikzee appear in many of his performances.

Bob Maase

Strakke zilveren juwelen
Sieraden van zilver, alles in grote perfectie afgewerkt.

Clean silver jewelry
Silver jewelry, all finished in great perfection.

 

Yolande Paling

Sieraden
Yolande ontwerpt en maakt bijzondere sieraden in eigen atelier achterin onze galerie…

Jewelery
Yolande designs and makes special jewelery in her own studio in the back of our gallery…

 

Hier geweest (en nog te bestellen)
Been here (and to be ordered)

Onze huisstijl begon met een schilderij
Our branding started with a painting

Patricia Vermunt

Toen we Patricia vroegen onze huisstijl te ontwerpen zei ze: "Tja, ik ben net aan het beginnen als kunstschilder". Wij zeiden: "Maak dan eerst maar een schilderij". 

Het is een schilderijtje van 30 x 40 cm geworden. Het werd ons logo. En daarna heeft Patricia onze huisstijl verder ontwikkeld.

 

When we asked Patricia to design our branding, she said: "Well, I'm just starting to work as a painter." We said: "Then first make a painting".

It has become a painting of 30 x 40 cm. It became our logo. And then Patricia further developed our branding.

galerie YEWEL sieraden en meer kunst

Bijzondere sieraden en hedendaags realisme, in een monumentale huiskamer-galerie in Zierikzee. Alles is handwerk en uniek. Vaak wisselende exposities. Kunstwinkel met sieraden van eigen atelier en schilderijen. 

Wij verkopen beleving, helpen u aan wat u wilt qua sfeer, bij het vinden van een passende toevoeging aan uw verzameling of de juiste aankoop van een waardevol kunstwerk. 

gallery YEWEL jewelry and more art

Special jewelry and contemporary realism, in a monumental living room gallery in Zierikzee. Everything is manual and unique. Often changing exhibitions. Art shop with jewelry from own studio and paintings. 

We sell experience, help you with what you want in terms of atmosphere, in finding a suitable addition to your collection or the correct purchase of a valuable work of art.