Nieuwe schilderijen van Adriaan K. 2023 zie pagina Expo

Magisch Realisme in Zierikzee. 

Magic Realism in Zierikzee.

 

Communicatie

2021

Iedereen is met zijn smartphone bezig, ook in gezelschap. Het is een verarming die zijn weerga niet kent. Je hebt digitaal honderden 'vrienden' en toch sta je alleen. Eén man vraagt aandacht...

 

olieverf op doek, in houten lijst

51.5 x 50 cm, met lijst  53 x 52 cm

 

Everyone is busy with their smartphone, even in company. It is an impoverishment that is unparalleled. You have digitally hundreds of 'friends' and yet you are alone. One man demands attention...

oil paint on panel, in wooden frame

€ 2000

Bel-reiker

2021

Je hebt alles al en toch wil je meer, verder, hoger. De berg is al hoog, met een steiger is het nog hoger, dan met een ladder tot die doorbuigt. Je moet de bel bereiken, luiden (zoals in de sport). We hebben nooit genoeg.

olieverf op doek, in houten lijst

35 x 95 cm, met lijst  43.3 x 103.5 cm

 

You already have everything and yet you want more, further, higher. The mountain is already high, a the scaffolding it is even higher than with a ladder until it bends. You have to reach the bell, ring it (as in sports). We never have enough.

oil paint on panel, in wooden frame

€ 3000

Hoge nood

2021

Je moet wel eens. Soms doe je het. Maar als ze het zien, praten ze erover. Je kunt er zelf een bekeuring voor krijgen. Over hoe truttig en preuts we zijn geworden.

olieverf op doek, in houten lijst

32 x 41 cm, met lijst 43 x 52 cm

 

Sometimes you have to. Occasionally you do. But when they see it, they talk about it. You can get a ticket for it yourself. About how frumpy and prudish we've become.

oil paint on panel, in wooden frame

€ 1100

High view

2020

De trapezewerker hoog in het gebouw. Ze rust even, kijkt achterom, naar hoe ze zo hoog is gekomen, naar het gebouw als haar verleden.

olieverf op doek, in houten lijst

38 x  47 cm, met lijst  40 x 49 cm

 

High view

The trapeze worker high in the building. She rests for a moment, looks back, at how she got so high, at the building as her past.

oil paint on panel, in wooden frame

€ 1300

Argonauten

2020

Helden uit het verleden, die met hun schip de Argo van alles ondernamen. Dit schilderij ontstond na het zien van vluchtelingen die nergens welkom zijn. Deze mannen zijn veerkrachtig op weg, geluk zoekend? Wie zoekt niet naar geluk?

olieverf op doek, in houten lijst

115 x 72.3 cm, met lijst  123 x 80.5 cm

 

Argonauts

oil paint on panel, in wooden frame

Heroes of the past, who undertook all kinds of things with their ship the Argo. This painting was created after seeing refugees who are not welcome anywhere. These men are resilient on their way, seeking happiness? Who doesn't look for happiness?

€ 3700

Keurmeesters

2021

Dit schilderij ontstond nadat er weer een vrouw weg moest bij de omroep omdat ze te oud werd gevonden. Wij allemaal en zeker vrouwen worden steeds gekeurd. De twee keurmeesters hier zijn juryleden in een folkloristische gebeurtenis.

olieverf op doek, in houten lijst

80 x 60 cm, met lijst 89.5 x 69.5 cm

 

This painting was created after another woman had to leave the television because she was considered too old. All of us, especially women, are always inspected. The two judges here are jury in a folkloric event.

oil paint on panel, in wooden frame

€ 3500

Lady in blue

2020

Dit schilderij is de tweede van de serie van twee blue lady's. Prachtige vrouwen, die zich niets van anderen aantrekken. Om verliefd op te worden zoals Pygmalion. En dat is ook Adriaan tijdens het schilderen overkomen.

olieverf op doek, in houten lijst

60 x 90 cm, met lijst  66 x 96 cm

 

This painting is the second of the series of two blue ladies. Beautiful women who don't care about others. To fall in love with like Pygmalion. And this also happened to Adriaan while painting.

oil paint on panel, in wooden frame

€ 3700

Blue Lady

2019

Verval trekt Ad aan, daar waar het 'schuurt'. Creatief uitdossen zoals bij punk ook. Ad is van dit schilderij gaan houden; het Pygmalion-effect zoals hij dat noemt, naar de beeldhouwer Pygmalion uit de Griekse mythologie. 

olieverf op doek, in houten lijst

 

Blue lady

Decay attracts Ad, where it 'sands'. Creative creature like punk too. Ad has come to love this painting; the Pygmalion effect as he calls it, after the sculptor Pygmalion from Greek mythology.
oil paint on panel, in wooden frame

76 x 106 cm

€2750

Shit

2012

Een vrouw. Zwaait ze naar een schip? De honden staan lelijk te zijn en naar iets anders te kijken. Shit staat op de muur, maar het ligt er niet.

olieverf op doek, in houten lijst

 

Shit

A woman. Is she waving at a ship? The dogs are standing ugly and looking at something else. Shit's on the wall, but it's not there.

oil on canvas, in wooden frame

45 x 75 cm

€ 1200

God van de zee

2014

Neptunis, 'de god van de zee' staat op de torenspits van het Stadhuismuseum van Zierikzee' al heel lang. De schilder heeft deze afgebeeld als een willoze god, die niet anders kan dan met alle winden mee draaien.

olieverf op paneel, in houten lijst


God of the sea

Neptunis, 'the god of the sea' has been standing on the spire of the Town Hall Museum of Zierikzee for a long time. The painter has depicted it as a willless god, who cannot help but turn with all winds.

oil paint on panel, in wooden frame

50 x 50 cm

€ 1000

Lange trein

2019

Deze mensen moeten lang op deze trein wachten. Dat komt omdat ze altijd zo veel nodig hebben. Dat moeten allemaal aangevoerd worden. De mensen wachten dus op zichzelf.

olieverf op doek, in houten lijst


Long train

These people have to wait a long time for this train. That's because they always need so much. All of that must be argued. So people are waiting for themselves.

oil on canvas, in wooden frame

45 x 85 cm

€ 1300

Do not inhale

2014

Dreiging en cynisme zijn veel voorkomende aspecten in het werk van Ad de Keijzer. Toegegeven, 'Do not inhale' is een donker schilderij. Het is de vraag waar de bus heen zal gaan… Als de bus al komt.

De man heeft een schilderij in zijn hand, waarop de lucht nog blauw is, hoop dat dit duidelijk is. Een gothic meisje heeft haar mondkapje tegen de rook even afgedaan om te kunnen roken.

olieverf op paneel, in houten lijst


Do not inhale

Threat and cynicism are common aspects in the work of Ad de Keijzer. Admittedly, 'Do not inhale' is a dark painting. The question is where the bus will go ... If the bus is already coming.
The man has a painting in his hand, on which the sky is still blue, hope this is clear. A gothic girl took her mouth cap off the smoke to be able to smoke.

oil paint on panel, in wooden frame

68 x 128 cm

€ 3900

Nachtvlinder

1999

Op de hoek Meelstraat - Maarstraat in Zierikzee staat ze te roken in de nacht, met haar zonnebril op.

olieverf op paneel, op witte achtergrond, in houten lijst


Moth

On the corner of Meelstraat - Maarstraat in Zierikzee, she is smoking in the night, wearing her sunglasses.

oil paint on panel, on white background, in wooden frame

60 x 45 cm

€ 1050

Zebravink

Vlaamse gaai verkocht

IJsvogel verkocht

Lepelaars

olieverf op paneel, in houten lijst

Zebra Finch

Jay

Kingfisher

Spoonbills

oil paint on panel, in wooden frame

 

27 x 27 cm

€ 265

€ 265

€ 265

€ 265

Streetdans


2002

Dit is de Bagijnestraat in Zierikzee. Ad heeft daar gewoond en een gelukkige jeugd gehad. Geluk is goed te zien bij deze dansende mensen.

olieverf op paneel, in houten lijstStreet dance

This is the Bagijnestraat in Zierikzee. Ad has lived there and had a happy childhood. Happiness is clearly visible with these dancing people.

oil paint on panel, in wooden frame


50 x 50 cm

€ 1000

Stenen echo

1993

Dit schilderij gaat over ijdelheid. Het vrouwtje met de parasol heeft standbeelden van zichzelf laten maken, terwijl ze haar huis en stoep heeft verwaarloosd.

olieverf op doek, in houten lijst

 

Stone echo

This painting is about vanity. The female with the umbrella has had statues made of herself, while she has neglected her house and sidewalk.

oil on canvas, in wooden frame

60 x 80 cm

€ 1400

Dans macaber

2009

Je denkt dat je in de armen van een mooie man bent gevallen, maar je beseft niet dat je in gevaar bent. Het gaat over de kwetsbaarheid van het leven, je kun ineens weg zijn. De inspiratie kwam van een liedje van Herman van Veen. Het leven is een tango met de dood. 
De huizen in het gras staan in een straat in Arras, Frankrijk.

olieverf op doek, in houten lijst


Dance macabre

You think that you have fallen into the arms of a beautiful man, but you do not realize that you are in danger. It's about the vulnerability of life, you can suddenly be gone. The inspiration came from a song by Herman van Veen. Life is a tango with death.
The houses in the grass stand in a street in Arras, France.

oil on canvas, in wooden frame

71 x 103 cm

€ 1700

Andere toegang

1996

olieverf op paneel, in houten lijst


Other access
oil paint on panel, in wooden frame

90 x 55 cm

€ 725

In wankel evenwicht

1993
olieverf op doek, in houten lijst

105 x 105 cm


In unstable balance
oil on canvas, in wooden frame

€ 2000 verkocht

De zee heeft straf verdiend

2012

olieverf op paneel, in houten lijst


The sea has earned punishment
oil paint on panel, in wooden frame

73 x 130 cm

€ 2030

De bezoekers

2000
olieverf op paneel, in houten lijst


The visitors
oil paint on panel, in wooden frame

70 x 40 cm

€ 1100

Ballerina

1999

olieverf op doek, in houten lijst


Ballerina
oil on canvas, in wooden frame

75 x 55 cm

€ 550

Zomer

1993

olieverf op paneel, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


Summer
oil paint on panel, in wooden frame

55 x 85 cm

€ 700

Groene zee

1993

olieverf op canvasboard, in houten lijst


Green sea
oil on canvas board, in wooden frame

65 x 55 cm

€ 600

De dreiging

1993

olieverf op paneel, in houten lijst

 

The threat

oil paint on panel, in wooden frame

75 x 55 cm

€ 650

In afwachting

1993

olieverf op doek, in houten lijst

 

Pending
oil on canvas, in wooden frame

35 x 45 cm

€ 400

Aardoffer

1990

olieverf op paneel, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


Earth offering
oil paint on panel, in wooden frame

80 x 130 cm

€ 2100

AdriaanK, de schuilnaam van Ad de Keijzer. Hij werkt en woont al zijn leven lang in Zierikzee. En daar put hij zijn inspiratie uit: Schouwen-Duiveland en vooral Zierikzee. In veel van zijn voorstellingen komt het eiland en de stad voor, vaak met een boodschap of een verhaal.

Ad: "Ik ben in 1954 in Zierikzee geboren en daar woon ik nog steeds. Als kind kon ik vrij aardig tekenen, ik kon er de fantasie in kwijt. Schilderijen vond ik fascinerend, om met verf mensen en beelden te voorschijn te toveren. In 1972 maakte ik kennis met het werk van Carel Willink. Hij schilderde een vreemde stille wereld, met zware luchten en eenzame beelden.

Later ontdekte ik de Belgische schilder Paul Delvaux met de merkwaardige dromerige vrouwen en skeletten. Dat werk sprak mij beide erg aan; het zouden mijn inspiratiebronnen blijven.

In het begin van de jaren negentig ben ik gaan schilderen. Dat heb ik mijzelf geleerd, ik ben dus autodidact. Steeds weer proberen dingen te verbeteren.

Ik schilderde in de éénlaags stijl, wat vrij moeilijk is; alles moet in één keer goed zijn.
Eerst maakte ik een tekening, om er daarna overheen te schilderen. Ik had altijd maar één schilderij onderhanden. Was deze klaar dan, begon ik aan de volgende.

Na een periode van drie jaar waarin ik mijn woning heb verbouwd, was alle ambitie en inspiratie weg.

Via een collega schilder kwam ik bij Sil van Mil terecht, waar ik acht maanden les heb gehad. Sindsdien schilder ik in een gelaagde techniek, meestal aan vijf schilderijen tegelijk.

Wat anderen in mijn schilderijen zien is soms niet wat ik er mee bedoeld heb, maar daar heb ik geen bezwaar tegen; ieder moet maar zien wat hij of zij vindt."

AdriaanK, the pseudonym of Ad de Keijzer. He works and lives all his life in Zierikzee. And that's where he gets his inspiration: Schouwen-Duiveland and especially Zierikzee. In many of his performances the island and the city appear, often with a message or a story.

Ad: "I was born in Zierikzee in 1954 and I still live there. As a child I was able to draw quite nicely, I could lose the fantasy in it. I found paintings fascinating, to conjure up people and images with paint. In 1972 I was introduced to the work of Carel Willink. He painted a strange silent world, with heavy skies and lonely images.

Later I discovered the Belgian painter Paul Delvaux with the curious dreamy women and skeletons.
Both of them really appealed to me; it would remain sources of inspiration for me.

In the early nineties, I started painting. I taught myself that, so I am self-taught. Time and again trying to improve things.

I painted in the single-layer style, which is quite difficult; everything must be right at once.

First I made a drawing and then painted over it. I always had only one painting in progress. Was this ready then, I started on the next one.

After a period of three years in which I renovated my house, all ambition and inspiration was gone.
Through a colleague painter I came to Sil van Mil, where I had lessons for eight months. Since then I have been painting in a layered technique, usually on five paintings at a time.

What others see in my paintings is sometimes not what I meant by it, but I have no objection to that; everyone should see what he or she thinks."

Ad gewoon
Ad boos
Ad blij