Privacyverklaring

We hebben graag een goede relatie met ieder waarmee we omgaan. Daarom willen wij de privacy waarborgen. We gaan vertrouwelijk om met de gegevens in ons bestand.

 

Cookies
Onze website gebruikt cookies voor analytische informatie om de bezoeken aan de website yewel.nl anoniem te kunnen bijhouden en bestuderen met Google Analytics.

 

Mails
Als je per e-mail reageert, wordt de informatie door ons alleen gebruikt voor de communicatie.

 

Nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief staat vooral informatie over onze kunst en exposities. Wil je geen nieuwsbrief van YEWEL meer wil ontvangen? Afmelden kan onderaan elke nieuwsbrief. 

 

Gegevens
De adresgegevens worden bewaard op een beveiligde Laposta-server en in Apple iCloud die is ontworpen met beveiligingstechnologieën die als industrienorm gelden en die een strikt beleid gebruikt om deze informatie te beschermen. Wij, Apple of Laposta verkopen in geen geval adresgegevens. 

 

Klacht
Niet mee eens? Tips? Mail luuk@yewel.nl of bel (06) 53 23 03 84 en we vinden een oplossing. Als je dan nog vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.