Wilma Kubbinga

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Click on an image for enlargement.

Stern

glasobject 38 x 38 cm

op houten voet, totaal 65 x 38 cm

 

Stern

Glasobjekt 38 ​​x 38 cm

auf Holzfüßen insgesamt 65 x 38 cm

 

Stern

glass object 38 x 38 cm

on wooden feet, total 65 x 38 cm

 

Vloot

glasobject ongeveer 40 x 40 cm op voet van hout of metaal

keuze uit meer variaties hiervan

 

Flotte

Glasobjekt ca. 40 x 40 cm zu Fuß aus Holz oder Metall

Auswahl weiterer Varianten davon

 

Fleet

glass object about 40 x 40 cm  on foot of wood or metal

choice of more variations of this

 

Golf 

glasobject op organische houten voet

 

Golf

Glasobjekt auf organischem Holzsockel

 

Golf

glass object on organic wooden base

 

Bootje

glasobject ongeveer 20 x 20 cm

keuze uit meer variaties hiervan

 

Boot

Glasobjekt ca. 20 x 20 cm

Auswahl weiterer Varianten davon

 

Boat

glass object about 20 x 20 cm

choice of more variations of this

 

Meeuw

glasobject 40 x 35

op houten voet, totaal 85 x 35 cm

 

Möwe

Glasobjekt 40 x 35

auf Holzfüßen insgesamt 85 x 35 cm

 

Gull

glass object 40 x 35

on wooden feet, total 85 x 35 cm

 

 

Creativiteit loopt als een rode draad door haar leven. Naast haar drukke gezin en baan, is ze te vinden in haar glasatelier. Het werken met heldere kleuren, en verrassende vormen blijft een uitdaging om mooie glasobjecten te maken.

Vanaf 1981 is Wilma Kubbinga-Elschot werkzaam in het middelbaar onderwijs. In het begin als tekendocent op het VMBO, later als docent esthetische vormgeving en coach op het MBO. 

Met een goed inzicht in de nodige kleuren, maar ook de vormen die er uit moeten komen, legt Wilma de stukken glas op elkaar. Als alles eindelijk goed ligt, schuift ze het object in de oven. Zo ontstaat met de techniek 'glasfusion' een enigszins valk product. Maar als je beter kijkt, liggen de vormen er hier en daar dik bovenop! 

 

Kreativität zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Neben ihrer geschäftigen Familie und ihrem Beruf ist sie in ihrem Glasstudio zu finden. Die Arbeit mit hellen Farben und überraschenden Formen bleibt eine Herausforderung, um schöne Glasobjekte herzustellen.

Seit 1981 arbeitet Wilma Kubbinga-Elschot im Sekundarbereich. Anfangs als Zeichenlehrer am VMBO, später als Lehrer für ästhetisches Design und Coach am MBO.

Mit einem guten Einblick in die notwendigen Farben, aber auch in die Formen, die daraus entstehen müssen, setzt Wilma die Glasstücke zusammen. Wenn alles stimmt, schiebt sie das Objekt in den Ofen. Dies führt zu einem etwas irreführenden Produkt mit der Technik der "Glasfusion". Aber wenn Sie besser aussehen, sind die Formen hier und da dick und schwer!

 

Creativity runs like a thread through her life. Besides her busy family and job, she can be found in her glass studio. Working with bright colors and surprising shapes remains a challenge to make beautiful glass objects.

From 1981, Wilma Kubbinga-Elschot has been working in secondary education. In the beginning as a drawing teacher at the VMBO, later as a teacher of aesthetic design and coach at the MBO.

With a good insight into the necessary colors, but also the shapes that have to come out of it, Wilma puts the pieces of glass together. When everything is finally right, she slides the object into the oven. This creates a somewhat fallacious product with the 'glass fusion' technique. But if you look better, the shapes are thick and heavy here and there!

 

foto van Wilma Kubbinga