Anna S

Lekkere kunst, voor de keuken. Schilderijen van Anna S en Marco van Trierum van divers soorten eten. Je zou er zo in willen bijten ...

Tasty art, for the kitchen. Paintings by Anna S and Marco van Trierum of various types of food. You would like to bite into it ...

 

Bruine uien
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Limoenschijfje
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Rode ui vol vocht
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Rode uien
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Sappige bruine ui vol vocht
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Sinaasappelschuif
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Witte uien
Olieverf op paneel
50 x 50 cm
€ 350

Anna maakt vrolijke schilderijen waarmee zij emotie wil oproepen en wil boeien. In het gewone zoekt Anna het bijzondere. De onderwerpen vindt zij in haar directe omgeving of zijn een reflectie op de reizen die zij heeft gemaakt. Door de terugkoppeling die medekunstenaars haar geven, ontwikkelt zij zich steeds meer in een eigen stijl.

Een vrolijk schilderij moet voor haar boeien, maar ook niet te nadrukkelijk in de omgeving aanwezig zijn. Boeiend betekent voor haar dat zij verrassende details in haar schilderijen verwerkt waarmee zij de kijker uitnodigt om haar werk dieper te beschouwen.   Een schilderij waarin je een beetje kan wegdromen, misschien een beetje magische uitstraling. Zoals ook in het gewone leven, zijn het de bijzondere details die de kleur geven.

Zij is geboren in de vijftiger jaren in het zuiden van Nederland; verhuisde eerst naar Brabant en toen naar Zuid-Holland. Met haar lerarenopleiding tekenen heeft zij een goede technische basis gelegd. Toch is het pas sinds de kinderen uit huis zijn, dat haar passie om te tekenen en schilderen tot bloei komt. Onderwerpen vindt zij meestal in haar directe omgeving, in haar huisdieren, in landschappen of stadsgezichten, in haar dierbaren. Ook vindt zij inspiratie in haar reizen naar Zuid-Amerika. De simpele groente in haar keuken inspireert  haar om een expressie te zoeken waarmee zowel de vorm en de kleur als de primaire eigenschap van de groente zichtbaar wordt. Zo ontstaan meer magische vormen. In de portretten die Anna van haar dierbaren maakt drukt zij ‘verbinding’ uit.

 

Anna makes cheerful paintings with which she wants to evoke emotion and fascinate. In the ordinary, Anna looks for the special. She finds the subjects in her immediate environment or is a reflection on the journeys she has made. Thanks to the feedback that fellow artists give her, she is increasingly developing in her own style.
A cheerful painting should fascinate her, but also not be too emphatically present in the environment. For her, captivating means that she incorporates surprising details in her paintings, inviting the viewer to consider her work more deeply. A painting in which you can dream away a bit, maybe a little magical aura. As in normal life, it is the special details that give the color.
She was born in the fifties in the south of the Netherlands; moved first to Brabant and then to South Holland. She has laid a good technical foundation with her drawing teacher training. Yet it is only since the children have left home that her passion for drawing and painting has blossomed. She usually finds subjects in her immediate environment, in her pets, in landscapes or cityscapes, in her loved ones. She also finds inspiration in her travels to South America. The simple vegetable in her kitchen inspires her to seek an expression that reveals the shape and color as well as the primary characteristic of the vegetable. This creates more magical shapes. In the portraits that Anna makes of her loved ones, she expresses 'connection'.