Daanoe

Verval prikkelt de verbeelding.

Fotografie van verboden, vervallen en verlaten plekken. 

Decay stimulates the imagination.

Photography of forbidden, dilapidated and abandoned places. 

 

YouTube video
De schoonheid van verval.
The beauty of decay.

 

Lonely

castle

France

Hide And Seek

castle

Belgium

Corridor Of Colors

monastery

Czech Republic

Corridor Of Life

Germany

Majestic

castle

France

Downstairs

Germany

Forces Of Nature

greenhouse

Belgium

The 13th Floor

villa

Italy

Hidden In The Trees

farm

Belgium

Touched by light

church

Poland

Ancient Pillars

Germany

Downfall

villa

Italy

Curling

monastery

Belgium

Standing strong

villa

Italy

Daanoe

De autodidactische Nederlandse fotograaf Daan Oude Elferink (1978) reist de wereld rond om de schoonheid van verboden, vervallen en verlaten plekken te verkennen en vast te leggen.

Daan voelde zich altijd aangetrokken tot avontuur en zelfs als kind kon je hem vaak stiekem zien spelen in een verlaten fabriek, niet wetende dat hij jaren later foto's van hen zou maken.

De plaatsen die hij bezoekt zijn niet open voor het publiek en toestemming wordt vrijwel nooit gegeven, omdat de plaatsen te gevaarlijk zijn. Daarom moet Daan vaak tot het uiterste gaan om een ​​weg naar binnen te vinden door hoge muren, daken te beklimmen, door tunnels te kruipen, enz.

 

Kwaliteit 

De foto's zijn afgewerkt met een hoogglans coating die in meerdere lagen is aangebracht. Omdat Liquid Epoxy een natuurlijk vergrotend effect heeft, komen de kleuren sterker en mooier naar voren. De kunstwerken in gecertificeerd epoxy, HDFinish en geborsteld aluminium hebben allemaal gecombineerd een oplage van slechts 8 stuks van alle maten samen met als enige uitzondering de 40x60cm stukken die een oplage van 18 hebben.

 

Daanoe

Self-taught Dutch photographer Daan Oude Elferink (1978) travels the world to explore and capture the beauty of forbidden, decayed and abandoned places.

Daan has always been drawn to adventure and even as a child you could find him often secretly playing in an abandoned factory, not knowing that years later he would be taking pictures of them.

The places he visits are not open for the public and permission pretty much never is given, because the places are too dangerous. That’s why often Daan needs to go to the extreme to find a way in by climbing high walls, rooftops, crawling through tunnels, etc.

 

Quality

The photos are finished with a high-gloss coating that is applied in several layers. Because Liquid Epoxy has a natural enlarging effect, the colors come out stronger and more beautiful. The artworks in certified epoxy, HDFinish and brushed aluminum all have a combined edition of only 8 pieces of all sizes together with the only exception of the 40x60cm pieces that have an edition of 18.