Ena van Bockel Rivera

Zeeuwse schilderijen.

Bijzondere schilderijen: met inkt op zijde, met stoom gefixeerd met lijst met glas.

En studieschetsen, potlood op papier in lijst, alles achter glas.

Zeelandic paintings.

Special paintings: with ink on silk, steam fixed with glass frame.

And study sketches, pencil on paper in a frame, everything behind glass.

Zeeuwse boerin 1

schilderij inkt op zijde, met stoom gefixeerd, met lijst met glas

Zeeland farmer's wife 1

painting ink on silk, with stem fixen, with frame with glass 

70 x 100 cm

Zeeuwse boerin 2

 

Zeeland farmer's wife 2

70 x 100 cm

Zeeuwse boerin 3

 

Zeeland farmer's wife 3

70 x 100 cm

Straô rieën

 

Drive beach

70 x 100 cm

In galop in de wind

 

At a gallop in the wind

70 x 100 cm /  5 x  31 cm

Droompaard

schilderij inkt op zijde, met stoom gefixeerd, met lijst met glas

 

Dream horse

painting ink on silk, with stem fixen, with frame with glass 

70 x 100 cm

Keramiek beeldjes

met brons-look kopermat 12 x 24, hoog 22 cm

met ijzeroxide 12 x 24, hoog 22 cm  

met groene kopermat 17 x 35, hoog 30 cm  

 

Ceramic figurines

with bronze-look copper mat 12 x 24, high 22 cm 

with iron oxide 12 x 24, high 22 cm 

with green coping mat 17 x 35, high 30 cm 

Meewind 1

studieschets, potlood op papier in lijst achter glas 

 

Dead wind 1

study sketch, pencil on paper in frame behind glass

70 x 100 cm

Meewind 2

schilderij inkt op zijde, met stoom gefixeerd, met lijst met glas 

 

Dead wind 2

painting ink on silk, with steam fixed, with frame with glass 

Koothappen

studieschets, potlood op papier in lijst achter glas 70 x 100 cm

 

Pastern biting

study sketch, pencil on paper in frame behind glass

Het grootste gedeelte van mijn werk bestaat uit zijde schilderijen, met vele kleuren, zwart lijnen spel en verschillende bekende objecten. De thema's zijn van traditionele en folkloristische aard en hebben vaak een religieuze tint, die uit mijn Puertoricaanse cultuur komt. Ook werk ik met aquarel, acryl en gemengde techniek.

Lang voordat ik in Zeeland kwam wonen, werkte en woonde ik in Puerto Rico. Ik heb van 1985 t/m 1992 gestudeerd aan de Universiteit van Puerto Rico waar ik mijn bachelor diploma "Beeldende Kunst" heb gehaald. Daarnaast werkte ik in Ramallo Brothers Printing Inc.; (een drukkerij) als grafisch medewerkster en illustrator van boeken en ander gedrukt materiaal. Als freelance kunstenaar ontwierp ik handgemaakte wenskaarten.

Toen ik in 1992 in Nederland kwam wonen volgde ik cursussen in inkt op zijde en ging ik als freelance kunstenaar schilderen. Ook schilderde ik zijde kleding. (kimono's, sjaals, jurken etc.).

Ena Marie van Bockel Rivera Mestey

 

Most of my work consists of silk paintings, with many colors, black lines and various well-known objects. The themes are of a traditional and folkloristic nature and often have a religious hue, which comes from my Puertorican culture. I also work with watercolor, acrylic and mixed technique.

Long before I came to live in Zeeland, I worked and lived in Puerto Rico. I studied from 1985 to 1992 at the University of Puerto Rico where I obtained my Bachelor's degree in Visual Arts. I also worked in Ramallo Brothers Printing Inc.; (a printing office) as a graphic worker and illustrator of books and other printed material. As a freelance artist, I designed handmade greeting cards.

When I came to live in the Netherlands in 1992, I took courses in ink on silk and started painting as a freelance artist. I also painted silk clothing. (kimonos, scarves, dresses etc.).

Ena Marie van Bockel Rivera Mestey