Frans Hage

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Click on an image for enlargement.

schilderij: Racefiets uit 1991 Hierop ging Frans het Zeeuwse landschap in om de hier getoonde schilderijen te maken acryl op linnen in houten lijst 70 x 70 cm 1250,-

Op deze fiets ging Frans door Zeeland voor inspiratie. Racefiets Univega Alpina voor oude smederij.

acryl op linnen, in houten lijst 70 x 70 cm  1250,-

 

Auf diesem Fahrrad ging Frans durch Zeeland, um sich zu inspirieren. Rennrad Univega Alpina für alte Schmiede.

Acryl auf Leinen, im Holzrahmen 70 x 70 cm  1250,-

 

On this bike Frans went through Zeeland for inspiration. Road bike Univega Alpina for old forge.

acrylic on linen, in wooden frame 70 x 70 cm  1250,-

Gezicht op de Oosterschelde, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Blick auf die Oosterschelde, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

View of the Oosterschelde, 2018

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

 

Pad langs de binnendijk Orisant, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Path along the inner dike Orisant, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Pfad entlang des inneren Deiches Orisant, 2018

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

 

 

Binnendijk Orisant, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Inner dike Orisant, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Inneren Deiches Orisant, 2018

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

 

 

Zware wolken boven Noord-Beveland, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Schwere Wolken über Noord-Beveland, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Heavy clouds over Noord-Beveland, 2018

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

Klik hier om een tekst te typen.

De zomer in extase

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Der Sommer in Ekstase

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Summer in ecstasy

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

Daar word je toch blij van...

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Das macht dich trotzdem glücklich ...

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

 

That makes you happy, anyway ...

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Donderwolken pakken zich samen

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Gewitterwolken kommen zusammen

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Thunder clouds get together

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

Een lekker fris weiland

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Eine schöne frische Wiese

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

A nice fresh meadow

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

Net scheen de zon nog volop

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Nur die Sonne schien immer noch

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Just the sun was still shining

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

Het land van de fantasten

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Das Land der Träumer

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

The land of the dreamers

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

Loom van de zomer

pastel op papier, met glas en lijst 80 x 65 cm 

650,-

 

Webstuhl des Sommers

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm

650,-

 

Loom of the summer

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm

650,-

 

Uitloopdijk bij Colijnsplaat, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Abflussdeich am Colijnsplaat, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

Outflow dike at Colijnsplaat, 2018

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Verleatdijk, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Verleatdijk, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

Verleatdijk, 2018

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Gezicht op de Sint-Lievensmonstranttoren, Zierikzee, 2018

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Blick auf den Sint-Lievensmonstrant-Turm, Zierikzee, 2018

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

View of the Sint-Lievensmonstrant tower, Zierikzee, 2018

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Cumulus

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Cumulus

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 80 x 65 cm   455,-

 

Cumulus

pastel on paper, with glass and frame 80 x 65 cm  650,-

Regentje op komst

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,

-

Regnerisch kommen

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

Rainy coming

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Mooi om te zitten

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Schön zu sitzen

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 
Nice to sit

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm   455,-

Avondhemel

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Evening sky

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

Abendhimmel

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Een borrel aan de Oosterschelde

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Ein Drink auf der Oosterschelde

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

A drink on the Oosterschelde

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Avondoranje

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Abendorange

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

Evening orange

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Oosterschelde, 2017

pastel op papier, met glas en lijst 40 x 50 cm  455,-

 

Oosterschelde, 2017

Pastell auf Papier, mit Glas und Rahmen 40 x 50 cm  455,-

 

Oosterschelde, 2017

pastel on paper, with glass and frame 40 x 50 cm  455,-

Traction avant

acryl op linnen, in houten lijst 80 x 80 cm

1.850,-

Traction avant

Acryl auf Leinen, im Holzrahmen 80 x 80 cm

1.850,-

Traction avant

acrylic on linen, in wooden frame 80 x 80 cm

1.850,-

 

 

Op een oude Univega Alpina racefiets ging Frans zomers door zijn vaderland Zeeland voor inspiratie. Hij maakte geen foto’s als voorbeeld, maar maakte uit het hoofd pasteltekeningen van de landschappen die hij gezien had. Eigenlijk tekende Frans het gevoel dat hij van zijn fietstocht die dag had overgehouden. Tenslotte schilderde hij de fiets (middelste foto hierboven) voor een oude smederij niet ver van zijn huis op het Groningse platteland.

Frans woont in Zuidhorn maar is geboren (1948) en getogen in Zierikzee. Hij volgde van 1966 tot 1971 zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen, waar hij cum laude afstudeerde. 

Hij maakt onder andere pastel- en acrylschilderijen, waarin hij zich laat inspireren door het landschap.In 2000 is Frans begonnen met het tekenen en schilderen van oldtimers. Steeds meer autoliefhebbers laten hun kostbaar bezit door hem portretteren. Behalve kunstenaar is Frans ook docent tekenen en schilderen voor zowel volwassenen als kinderen, en mensen met een handicap (in de schildersgroep Zonnehuis Zuidhorn).

De serie pasteltekeningen is vooral in de omgeving van Colijnsplaat tot stand gekomen. De Oosterschelde neemt daarin een dominante plaats in. De sfeer van de Schelde is afwisselend dreigend en liefelijk. De landschappen met hun dijken en inlagen manifesteren zich mede door het warme weer van de zomer 2018 in kleuren die doen denken aan gloeiende herfsttinten.

Auf einem alten Rennrad von Univega Alpina ging Frans im Sommer durch seine Heimat Seeland, um Inspiration zu erhalten. Er nahm keine Fotos als Beispiel, sondern machte Pastellzeichnungen der Landschaften, die er gesehen hatte. Frans hatte tatsächlich das Gefühl, dass er an diesem Tag seine Radtour überlebt hatte. Schließlich malte er das Fahrrad (Foto oben) für eine alte Schmiede unweit von seinem Zuhause in der Landschaft von Groningen.

Frans lebt in Zuidhorn, wurde jedoch 1948 geboren und wuchs in Zierikzee auf. Seine Ausbildung absolvierte er von 1966 bis 1971 an der Akademie Minerva in Groningen, wo er cum laude abschloss.

Er macht unter anderem Pastell- und Acrylbilder, in denen er sich von der Landschaft inspirieren lässt: Im Jahr 2000 zeichnete Frans Oldtimer. Immer mehr Auto-Enthusiasten lassen sich von ihm wertvolle Gegenstände präsentieren. Frans ist nicht nur Künstler, sondern auch Zeichen- und Mallehrer für Erwachsene und Kinder sowie für Menschen mit Behinderungen (in der Malgruppe Zonnehuis Zuidhorn).

Die Serie von Pastellzeichnungen wurde hauptsächlich in der Nähe von Colijnsplaat erstellt. Die Oosterschelde nimmt dabei eine beherrschende Stellung ein. Die Atmosphäre der Schelde ist abwechselnd bedrohlich und charmant. Die Landschaften mit ihren Deichen und Inlays manifestieren sich zum Teil im warmen Wetter des Sommers 2018 in Farben, die an leuchtende Herbsttöne erinnern.

On an old Univega Alpina racing bike, Frans went through his native Zeeland in the summer for inspiration. He did not take photographs as an example, but instead made pastel drawings of the landscapes he had seen. Frans actually drew the feeling that he had survived his bike ride that day. Finally, he painted the bicycle (middle photo above) for an old forge not far from his home in the Groningen countryside.

Frans lives in Zuidhorn but was born (1948) and raised in Zierikzee. He followed his education from 1966 to 1971 at the Academy Minerva in Groningen, where he graduated cum laude.

He makes, among other things, pastel and acrylic paintings, in which he draws inspiration from the landscape. In 2000 Frans started drawing and painting old-timers. More and more car enthusiasts have their precious possessions portrayed by him. Besides being an artist, Frans is also a drawing and painting teacher for both adults and children, and people with disabilities (in the painting group Zonnehuis Zuidhorn).

The series of pastel drawings was mainly realized in the vicinity of Colijnsplaat. The Oosterschelde occupies a dominant position in this. The atmosphere of the Scheldt is alternately threatening and charming. The landscapes with their dykes and inlays manifest themselves partly in the warm weather of summer 2018 in colors that are reminiscent of glowing autumn hues.