Herbert Immer Willems

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Click on an image for enlargement.

Over oorsprong en bestemming
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand
120x60 cm  1995,-

About origin and destination
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Wachten op jou
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met geveegd zilveren rand
120x60 cm  1195,-

Waiting for you
Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

Lente voor oude boom
Olieverf op paneel luxe matzwarte baklijst met bolle rand
120x50 cm  1395,-

Spring for old tree
Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

Ochtend aan de weilanden
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand
120x40 cm  1395,-

Morning on the meadows
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Een soort hoger leven
Olieverf op paneel, luxe geveegd zilveren baklijst met bolle rand
80x60 cm  995,-

A kind of higher life
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Dorp aan de rivier
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand
60x70 cm  895,-

Village on the river
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Terugkeer van het licht
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand
120x40 cm  1695,-

Return of the light
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Eigen geluk heerst
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met geveegd zilveren rand
40x30 cm  395,-

Own happiness reigns
Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

De avond kleurt de tussentijd
Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand
70x40 cm  1095,-

The evening colors the meantime
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Troostende olieverfschilderijen op paneel, altijd met huizen en mooi ingelijst.

Mijn kunstzinnige opleiding heb ik genoten in Rotterdam en Groningen. In Rotterdam heb ik een zogenaamde 'Vorkurs' aan de kunstacademie ter plaatse gevolgd, een Bauhaus-idee, dat in Rotterdam omarmd werd. Na dat jaar verhuisden mijn ouders naar Stadskanaal en bezocht ik de Minerva-academie in Groningen. Later, toen ik eenmaal in Amsterdam woonde, heb ik jarenlang gewerkt in het atelier van Meggy Poell. Bij haar heb ik de fijne kneepjes van het vak geleerd.

Op dit moment werk ik fulltime als kunstenaar. Daarnaast ben ik lid van de Kunstenaars Vereniging Hoorn en Omstreken www.boterhal.com en lid van de NABK, de Nederlandse Associatie voor Beeldende Kunstenaars. Ik ben met eigen werk aanwezig op nogal wat kunstbeurzen en art-fairs (zie Kunstmarkten/expositie).

Tot slot, want dit verhaal mag niet al te lang worden, moet ik nog vermelden dat ik later, als aanvulling op mijn praktische kennis, cultuurwetenschappen ben gaan studeren. Na die studie heb ik een boek over de verborgen kanten van kunst geschreven: 'Een aangename duisterheid' en een boekje over 'Kunst kopen is geen kunst', een praktische handleiding voor mensen die kunst met een kleine k willen kopen maar niet precies weten waarom en hoe, wat wel te doen en wat niet. In februari 2016 is het boekje 'Het oog zoekt troost' verschenen. Een gesprek over kunst, schoonheid en hun troost.

 

Comforting oil paintings on panel, always with houses and beautifully framed.

I have enjoyed my artistic education in Rotterdam and Groningen. In Rotterdam I followed a so-called 'Vorkurs' at the local art academy, a Bauhaus idea that was embraced in Rotterdam. After that year my parents moved to Stadskanaal and I visited the Minerva academy in Groningen. Later, when I lived in Amsterdam, I worked for years in the studio of Meggy Poell. With her I learned the tricks of the trade.

At the moment I work full-time as an artist. I am also a member of the Artists Association Hoorn en Omstreken www.boterhal.com and a member of the NABK, the Dutch Association for Visual Artists. I am present with my own work at quite a few art fairs and art-fairs (see Art markets / exhibition).

Finally, because this story may not be too long, I have to mention that later, as a supplement to my practical knowledge, I started studying cultural sciences. After that study, I wrote a book about the hidden sides of art: 'A pleasant darkness' and a book about 'Buying art is not art', a practical guide for people who want to buy art with a small k but do not know exactly why and how, what to do and what not. In February 2016 the book 'The eye seeks consolation' was published. A conversation about art, beauty and their comfort.