Herbert Immer Willems

Troostende olieverfschilderijen.   Comforting oil paintings.

 

Over oorsprong en bestemming

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

 

About origin and destination

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

120 x 60 cm  

€ 1995

Wachten op jou

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met geveegd zilveren rand

Waiting for you

Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

Lente voor oude boom

Olieverf op paneel luxe matzwarte baklijst met bolle rand

Spring for old tree

Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

120 x 50 cm  

€ 1395

Ochtend aan de weilanden

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

Morning on the meadows

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

120 x 40 cm  

€ 1395

Een soort hoger leven

Olieverf op paneel, luxe geveegd zilveren baklijst met bolle rand

A kind of higher life

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

80 x 60 cm

€ 995

Dorp aan de rivier

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

Village on the river

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

60 x 70 cm  

€ 895

Terugkeer van het licht

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

Return of the light

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

120 x 40 cm

€ 1695

Eigen geluk heerst

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met geveegd zilveren rand

Own happiness reigns

Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

40 x 30 cm

€ 395

De avond kleurt de tussentijd

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

The evening colors the meantime

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

70 x 40 cm

€ 1095

Troostende olieverfschilderijen op paneel, altijd met huizen en mooi ingelijst.

Mijn kunstzinnige opleiding heb ik genoten in Rotterdam en Groningen. In Rotterdam heb ik een zogenaamde 'Vorkurs' aan de kunstacademie ter plaatse gevolgd, een Bauhaus-idee, dat in Rotterdam omarmd werd. Na dat jaar verhuisden mijn ouders naar Stadskanaal en bezocht ik de Minerva-academie in Groningen. Later, toen ik eenmaal in Amsterdam woonde, heb ik jarenlang gewerkt in het atelier van Meggy Poell. Bij haar heb ik de fijne kneepjes van het vak geleerd.

Op dit moment werk ik fulltime als kunstenaar. Daarnaast ben ik lid van de Kunstenaars Vereniging Hoorn en Omstreken www.boterhal.com en lid van de NABK, de Nederlandse Associatie voor Beeldende Kunstenaars. Ik ben met eigen werk aanwezig op nogal wat kunstbeurzen en art-fairs (zie Kunstmarkten/expositie).

Tot slot, want dit verhaal mag niet al te lang worden, moet ik nog vermelden dat ik later, als aanvulling op mijn praktische kennis, cultuurwetenschappen ben gaan studeren. Na die studie heb ik een boek over de verborgen kanten van kunst geschreven: 'Een aangename duisterheid' en een boekje over 'Kunst kopen is geen kunst', een praktische handleiding voor mensen die kunst met een kleine k willen kopen maar niet precies weten waarom en hoe, wat wel te doen en wat niet. In februari 2016 is het boekje 'Het oog zoekt troost' verschenen. Een gesprek over kunst, schoonheid en hun troost.

 

Comforting oil paintings on panel, always with houses and beautifully framed.

I have enjoyed my artistic education in Rotterdam and Groningen. In Rotterdam I followed a so-called 'Vorkurs' at the local art academy, a Bauhaus idea that was embraced in Rotterdam. After that year my parents moved to Stadskanaal and I visited the Minerva academy in Groningen. Later, when I lived in Amsterdam, I worked for years in the studio of Meggy Poell. With her I learned the tricks of the trade.

At the moment I work full-time as an artist. I am also a member of the Artists Association Hoorn en Omstreken www.boterhal.com and a member of the NABK, the Dutch Association for Visual Artists. I am present with my own work at quite a few art fairs and art-fairs (see Art markets / exhibition).

Finally, because this story may not be too long, I have to mention that later, as a supplement to my practical knowledge, I started studying cultural sciences. After that study, I wrote a book about the hidden sides of art: 'A pleasant darkness' and a book about 'Buying art is not art', a practical guide for people who want to buy art with a small k but do not know exactly why and how, what to do and what not. In February 2016 the book 'The eye seeks consolation' was published. A conversation about art, beauty and their comfort.