Herbert Immer Willems

Troostende olieverfschilderijen.   

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

Comforting oil paintings.

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Over oorsprong en bestemming

 

About origin and destination

120 x 60 cm  

€ 1995

Een soort hoger leven

 

A kind of higher life

80 x 60 cm

€ 995

De avond kleurt de tussentijd

 

The evening colors the meantime

70 x 40 cm

€ 1095

Winterschoonheid

 

Winter beauty

60 x 50 cm

€ 1495

Een eigen plek 

 

A place of its own

120 x 75 cm

€1500

Thuis als de avond valt

 

Home when night falls

120 x 75 cm

€ 1995

Al ons verder is vanaf nu naar huis

 

All our further home is from now on

120 x 60 cm

€ 1695

Alles wat ons liefdevol omsluit heet thuis

 

All that lovingly surrounds us is called home

120 x 75 cm

€ 1850

Aan de andere zijde van de oneindigheid

 

On the other side of infinity

120 x 60 cm

€ 1895

De tengere verte en het violet 

 

The delicate distance and the violet

120 x 75 cm

€ 1950

Een verloren gewaand vergezicht

122 x 75 cm

 

A presumed lost view

122 x 75 cm

€ 1950

Uitzien over water maakt het oog mild 

 

Looking over water makes the eye mild

120 x 50 cm

€ 1595

Mijn naam is Herbert Immer Willems.
Ik ben full-time kunstenaar en woon en werk in Haarlem.

Al mijn werk is olieverf op paneel én al mijn werk heeft een centraal thema: de ‘heemding’. Onder dat laatste versta ik een gevoel van thuiskomen, van terugkeren naar een plek waar balans, heelheid en harmonie overheersen en waar verdeeldheid, conflict en verlatenheid uitgebannen zijn. Plekken waar we allemaal naar verlangen en zouden willen zijn.

Mijn kunstzinnige opleiding heb ik genoten in Rotterdam en Groningen. In Rotterdam heb ik een zogenaamde ‘Vorkurs’ doorlopen, een Bauhaus-idee dat daar toen omarmd werd. In Groningen heb ik de Minerva-academie bezocht. Later heb ik in Amsterdam jarenlang gewerkt in het atelier van Meggy Poell. Daar leerde ik de fijne kneepjes van het vak en het uitvoerende werk kennen.

Later ben ik als aanvulling van mijn praktische kennis Cultuurwetenschappen gaan studeren en heb nadien een boek geschreven over de verborgen kanten van kunst in het algemeen en de schilderkunst in het bijzonder. Titel: ‘Een aangename duisterheid’.

Sinds 2016 is er ook ongeveer elk jaar een nieuwe druk van het boek ‘Het oog zoekt troost’. Een mooi verzorgde uitgave, hard-cover, ruim 130 pagina’s met 80 illustraties van eigen werk. Het is ‘een gesprek over kunst, schoonheid en hun troost’.

Lid van de NABK (Ned. Ass. van Beeldende Kunstenaars) en ex-lid van KVHeO (Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken).

My name is Herbert Immer Willems.
I am a full-time artist and live and work in Haarlem.

All my work is oil on panel and all my work has a central theme: the "shrine". By the latter I understand a feeling of coming home, of returning to a place where balance, wholeness and harmony predominate and where division, conflict and desolation are eliminated. Places we all long and want to be.

I enjoyed my artistic education in Rotterdam and Groningen. In Rotterdam I went through a so-called "Vorkurs", a Bauhaus idea that was then embraced there. I visited the Minerva academy in Groningen. Later I worked in the studio of Meggy Poell in Amsterdam for many years. There I learned the intricacies of the profession and the executive work.

Later, as an addition to my practical knowledge, I started studying Cultural Sciences and afterwards wrote a book about the hidden sides of art in general and painting in particular. Title: "A pleasant darkness".

Since 2016, there is also a new edition of the book "The eye seeks comfort" about every year. A well-kept edition, hard cover, over 130 pages with 80 illustrations of own work. It is "a conversation about art, beauty and their comfort."

Member of the NABK (Ned. Ass. van Beeldende Kunstenaars) en ex-lid van KVHeO (Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken).