Herbert Immer Willems

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Click on an image for enlargement.

Over oorsprong en bestemming

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

120x60 cm  1995,-

 

Über Herkunft und Ziel

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

About origin and destination

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Wachten op jou

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met geveegd zilveren rand

120x60 cm  1195,-

 

Ich warte auf dich

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen mattschwarz mit gefegtem Silberrand

 

Waiting for you

Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

Lente voor oude boom

Olieverf op paneel luxe matzwarte baklijst met bolle rand

120x50 cm  1395,-


Frühling für alten Baum

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

Spring for old tree

Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

Ochtend aan de weilanden

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

120x40 cm  1395,-

 

Morgen auf den Wiesen

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

Morning on the meadows

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Al ons verder is vanaf nu naar huis

Olieverf op paneel, luxe geveegd zilveren baklijst met bolle rand

120x60 cm  1695,-

 

Wir alle jenseits sind jetzt zu Hause

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

All of us beyond is home now

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Een soort hoger leven

Olieverf op paneel, luxe geveegd zilveren baklijst met bolle rand

80x60 cm  995,-

 

Eine Art höheres Leben

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

A kind of higher life

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Dorp aan de rivier

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

60x70 cm  895,-

 

Dorf am Fluss
Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

Village on the river
Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Terugkeer van het licht

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

120x40 cm  1695,-

 

Rückkehr des Lichts

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

Return of the light

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Winteravond

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

100x60 cm verkocht

 

Winterabend

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

verkauft

 

Winter evening

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

sold

Eigen geluk heerst

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met geveegd zilveren rand

40x30 cm  395,-

 

Es herrscht eigenes Glück

Öl auf Holz, mattschwarzer Luxusbackrahmen mit gefegtem silbernem Rand

 

Own happiness reigns

Oil paint on panel, luxury matte black frame with swept silver border

De avond kleurt de tussentijd

Olieverf op paneel, luxe matzwarte baklijst met bolle rand

70x40 cm  1095,-

 

Der Abend färbt die Zwischenzeit

Öl auf Holz, Luxusbackrahmen in mattschwarz mit konvexem Rand

 

The evening colors the meantime

Oil paint on panel, luxury matte black frame with convex edge

Troostende olieverfschilderijen op paneel, altijd met huizen en mooi ingelijst.

Mijn kunstzinnige opleiding heb ik genoten in Rotterdam en Groningen. In Rotterdam heb ik een zogenaamde 'Vorkurs' aan de kunstacademie ter plaatse gevolgd, een Bauhaus-idee, dat in Rotterdam omarmd werd. Na dat jaar verhuisden mijn ouders naar Stadskanaal en bezocht ik de Minerva-academie in Groningen. Later, toen ik eenmaal in Amsterdam woonde, heb ik jarenlang gewerkt in het atelier van Meggy Poell. Bij haar heb ik de fijne kneepjes van het vak geleerd.

Op dit moment werk ik fulltime als kunstenaar. Daarnaast ben ik lid van de Kunstenaars Vereniging Hoorn en Omstreken www.boterhal.com en lid van de NABK, de Nederlandse Associatie voor Beeldende Kunstenaars. Ik ben met eigen werk aanwezig op nogal wat kunstbeurzen en art-fairs (zie Kunstmarkten/expositie).

Tot slot, want dit verhaal mag niet al te lang worden, moet ik nog vermelden dat ik later, als aanvulling op mijn praktische kennis, cultuurwetenschappen ben gaan studeren. Na die studie heb ik een boek over de verborgen kanten van kunst geschreven: 'Een aangename duisterheid' en een boekje over 'Kunst kopen is geen kunst', een praktische handleiding voor mensen die kunst met een kleine k willen kopen maar niet precies weten waarom en hoe, wat wel te doen en wat niet. In februari 2016 is het boekje 'Het oog zoekt troost' verschenen. Een gesprek over kunst, schoonheid en hun troost.

Tröstliche Ölgemälde auf Holz, immer mit Häusern und wunderschön gerahmt.

Ich habe meine künstlerische Ausbildung in Rotterdam und Groningen genossen. In Rotterdam folgte ich einer sogenannten "Vorkurs" an der örtlichen Kunstakademie, einer Bauhaus-Idee, die in Rotterdam angenommen wurde. Nach diesem Jahr zogen meine Eltern nach Stadskanaal und ich besuchte die Minerva-Akademie in Groningen. Als ich später in Amsterdam lebte, arbeitete ich jahrelang im Atelier von Meggy Poell. Mit ihr habe ich die Tricks des Handwerks gelernt.

Zur Zeit arbeite ich hauptberuflich als Künstler. Ich bin auch Mitglied der Künstlervereinigung Hoorn und Omstreken www.boterhal.com und Mitglied der NABK, der niederländischen Vereinigung der Bildenden Künstler. Ich bin mit meinen eigenen Arbeiten auf zahlreichen Kunstmessen und Kunstmessen vertreten (siehe Kunstmärkte / Ausstellung).

Schließlich, weil diese Geschichte nicht zu lang ist, muss ich später erwähnen, dass ich später als Ergänzung zu meinem praktischen Wissen ein Studium der Kulturwissenschaften begann. Nach dieser Studie schrieb ich ein Buch über die verborgenen Seiten der Kunst: "Eine angenehme Dunkelheit" und ein Buch über "Kunst kaufen ist keine Kunst", ein praktischer Leitfaden für Menschen, die Kunst mit einem kleinen K kaufen möchten weiß aber nicht genau warum und wie, was zu tun ist und was nicht. Im Februar 2016 wurde das Buch "Das Auge sucht Trost" veröffentlicht. Ein Gespräch über Kunst, Schönheit und ihren Komfort.

Comforting oil paintings on panel, always with houses and beautifully framed.

I have enjoyed my artistic education in Rotterdam and Groningen. In Rotterdam I followed a so-called 'Vorkurs' at the local art academy, a Bauhaus idea that was embraced in Rotterdam. After that year my parents moved to Stadskanaal and I visited the Minerva academy in Groningen. Later, when I lived in Amsterdam, I worked for years in the studio of Meggy Poell. With her I learned the tricks of the trade.

At the moment I work full-time as an artist. I am also a member of the Artists Association Hoorn en Omstreken www.boterhal.com and a member of the NABK, the Dutch Association for Visual Artists. I am present with my own work at quite a few art fairs and art-fairs (see Art markets / exhibition).

Finally, because this story may not be too long, I have to mention that later, as a supplement to my practical knowledge, I started studying cultural sciences. After that study, I wrote a book about the hidden sides of art: 'A pleasant darkness' and a book about 'Buying art is not art', a practical guide for people who want to buy art with a small k but do not know exactly why and how, what to do and what not. In February 2016 the book 'The eye seeks consolation' was published. A conversation about art, beauty and their comfort.