Herbert Willems

Klik op een afbeelding voor vergroting.
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Click on an image for enlargement.

Een gevoel dat er was, is en altijd zal blijven
olieverf op paneel
luxe matzwarte baklijst met bolle rand
65 x 80 cm
1595, -

Ein Gefühl, das da war, ist und bleibt immer
Öl auf Holz
luxuriöser mattschwarzer Backstreifen mit konvexem Rand 65 x 80 cm
1595, -

A feeling that was there is and will always remain
Oil paint on panel
luxurious matt black baking strip with convex edge
65 x 80 cm
1595, -

In de ochtendlijke mijmering wordt alles zacht violet
olieverf op paneel 120 x 60 cm
luxe geveegd zilveren baklijst met bolle rand
2150, -

 

In der Morgenstimmung wird alles weich violett
Öl auf Holz 120 x 60 cm
Luxuriös geschwungene silberne Baklijst mit konvexem Rand
2150, -

 

In the morning reverie everything becomes soft violet
Oil paint on panel 120 x 60 cm
luxury swept silver baklijst with convex edge
2150, -

Ochtend aan Landseinde
Olieverf op paneel
luxe matzwarte baklijst met bolle rand
1295, -


Morgen in Landseinde
Ölfarbe auf Holz
luxuriöser mattschwarzer Backstreifen mit konvexem Rand
1295, -

 

Morning at Landseinde
Oil paint on panel
luxurious matt black baking strip with convex edge
1295, -

Mijn kunstzinnige opleiding heb ik genoten in Rotterdam en Groningen. In Rotterdam heb ik een zogenaamde 'Vorkurs' aan de kunstacademie ter plaatse gevolgd, een Bauhaus-idee, dat in Rotterdam omarmd werd. Na dat jaar verhuisden mijn ouders naar Stadskanaal en bezocht ik de Minerva-academie in Groningen. Later, toen ik eenmaal in Amsterdam woonde, heb ik jarenlang gewerkt in het atelier van Meggy Poell. Bij haar heb ik de fijne kneepjes van het vak geleerd.

Op dit moment werk ik fulltime als kunstenaar. Daarnaast ben ik lid van de Kunstenaars Vereniging Hoorn en Omstreken (KVHeO/www.boterhal.com) en lid van de NABK, de Nederlandse Associatie voor Beeldende Kunstenaars. Ik ben met eigen werk aanwezig op nogal wat kunstbeurzen en art-fairs (zie Kunstmarkten/expositie).

Tot slot, want dit verhaal mag niet al te lang worden, moet ik nog vermelden dat ik later, als aanvulling op mijn praktische kennis, cultuurwetenschappen ben gaan studeren. Na die studie heb ik een boek over de verborgen kanten van kunst geschreven: 'Een aangename duisterheid' (zie beneden), en een boekje over 'Kunst kopen is geen kunst', een praktische handleiding voor mensen die kunst met een kleine k willen kopen maar niet precies weten waarom en hoe, wat wel te doen en wat niet. In februari 2016 is het boekje 'Het oog zoekt troost' verschenen. Een gesprek over kunst, schoonheid en hun troost.

Ich habe meine künstlerische Ausbildung in Rotterdam und Groningen genossen. In Rotterdam folgte ich einer sogenannten "Vorkurs" an der örtlichen Kunstakademie, einer Bauhaus-Idee, die in Rotterdam angenommen wurde. Nach diesem Jahr zogen meine Eltern nach Stadskanaal und ich besuchte die Minerva-Akademie in Groningen. Als ich später in Amsterdam lebte, arbeitete ich jahrelang im Atelier von Meggy Poell. Mit ihr habe ich die Tricks des Handwerks gelernt.

Zur Zeit arbeite ich hauptberuflich als Künstler. Ich bin auch Mitglied der Künstlervereinigung Hoorn und Omstreken (KVHeO / www.boterhal.com) und Mitglied der NABK, der niederländischen Vereinigung der Bildenden Künstler. Ich bin mit meinen eigenen Arbeiten auf zahlreichen Kunstmessen und Kunstmessen vertreten (siehe Kunstmärkte / Ausstellung).

Schließlich, weil diese Geschichte nicht zu lang ist, muss ich später erwähnen, dass ich später als Ergänzung zu meinem praktischen Wissen ein Studium der Kulturwissenschaften begann. Nach dieser Studie schrieb ich ein Buch über die verborgenen Seiten der Kunst: "Eine angenehme Dunkelheit" (siehe unten) und ein Buch über "Kunst kaufen ist keine Kunst", ein praktischer Leitfaden für Menschen, die Kunst mit einem kleinen K kaufen möchten weiß aber nicht genau warum und wie, was zu tun ist und was nicht. Im Februar 2016 wurde das Buch "Das Auge sucht Trost" veröffentlicht. Ein Gespräch über Kunst, Schönheit und ihren Komfort.

I have enjoyed my artistic education in Rotterdam and Groningen. In Rotterdam I followed a so-called 'Vorkurs' at the local art academy, a Bauhaus idea that was embraced in Rotterdam. After that year my parents moved to Stadskanaal and I visited the Minerva academy in Groningen. Later, when I lived in Amsterdam, I worked for years in the studio of Meggy Poell. With her I learned the tricks of the trade.

At the moment I work full-time as an artist. I am also a member of the Artists Association Hoorn en Omstreken (KVHeO / www.boterhal.com) and a member of the NABK, the Dutch Association for Visual Artists. I am present with my own work at quite a few art fairs and art-fairs (see Art markets / exhibition).

Finally, because this story may not be too long, I have to mention that later, as a supplement to my practical knowledge, I started studying cultural sciences. After that study, I wrote a book about the hidden sides of art: 'A pleasant darkness' (see below), and a book about 'Buying art is not art', a practical guide for people who want to buy art with a small k but do not know exactly why and how, what to do and what not. In February 2016 the book 'The eye seeks consolation' was published. A conversation about art, beauty and their comfort.