Jan Degenaar

Vlot geschilderde meest Zeeuwse voorstellingen.

Alles geschilderd op doek en in olieverf.

 

Smoothly painted most Zeeland paintings.

Everything painted on canvas and in oil paint.

Zeeuwse duinenrij

Dunes row in Zeeland

50 x 70 cm

€ 275

Anna Karenina

 

70 x 100 cm

€ 370

Tango-streetdance in Gouda

 

40 x 50 cm

€ 275

Rode uien

 

Red onions

24 x 30 cm

€ 175

Paard in de duinen

 

Horse in the dunes

30 x 35 cm

€ 175

Gouda

 

24 x 30 cm

€ 175

Zonsondergang

 

Sunset

50 x 40 cm

€ 225

Zonnebloemen

 

Sunflowers

70 x 90 cm

€ 225

Meisje op kasseien

 

Girl on cobbles

35 x 44 cm

€ 225

Dukdalven met meeuwen

 

Dolphins with gulls

90 x 70 cm

€ 325

Madame Butterfly

 

100 x 120 cm

€ 370

Slootkant

 

Ditch side

100 x 120 cm

€ 370

Mussen

Sparrows

18 x 24 cm

€ 140

Koe

 

Cow

30 x 35 cm

€ 170

Straô rieë

 

beach drive

100 x 120 cm

€ 370

Meeuwen

 

Seagulls

70 x 90 cm

€ 350

Klederdracht

 

Traditional costume

60 x 50 cm

€ 300

Mode

 

Fashion

70 x 90 cm

€ 370

Vlot geschilderde Zeeuwse voorstellingen in olieverf, maar ook van alles zoals dames in de nieuwste mode. In de zonnige aanbouw achteraan het huis komt de mooiste kunst tot stand. Met vlotte penseelstreken en een opgewekt gemoed schildert Jan alles wat hij leuk vindt. 

Geboren in 1932 in Rotterdam was Jan jaren lang mode-illustrator, eerst in Rotterdam en daarna in Bergambacht.

Na het schilderen van mode en goed aangeklede modellen, ging hij zich toeleggen op het schilderen van andere voorstellingen. 

 

Smoothly painted Zeeland paintings in oil, but also everything like ladies in newest fashion. The most beautiful art is created in the sunny construction at the back of the house. With smooth brush strokes and a cheerful mind, Jan paints everything he likes.
 
Born in 1932 in Rotterdam, Jan was a fashion illustrator for many years, first in Rotterdam and then in Bergambacht.
After painting fashion and well dressed models, he started to focus on painting other performances.