Louky Scheltema

Patronen in landschappen.   Patterns in landscapes.

 

Plompetoren

acryl op canvas

acrylic on canvas

60 x 40 cm

Nieuwjaarsduik

 

New Year's dive

80 x 80 cm

Strandvogel

Beach bird
80 x 80 cm

Strand

Beach

100 x 100 cm

Gisteren geboren

Born yesterday
70 x 50 cm

Gefascineerd door patronen in landschappen, zo groot als bij vergezichten maar soms ook die op de vierkante centimeter, die veroorzaakt zijn door mensen, dieren of dingen. Daarnaast maak ik portretten, vrij en in opdracht, getekend, geschilderd of in glas. Telkens zoek ik een nieuwe uitdaging, experimenteer en maak een serie. De uitdaging zit hem in de thematiek: patronen, schaduwen, onmogelijkheden. 

Een veelzijdig kunstenaar. Vriendinnen zeiden nog: "Ga je er met je glaskunst naartoe?" Haar productie in glasobjecten is enorm, ruimtelijk, plat, schalen, vazen... En Louky is specialist in het schilderen van portretten; daar geeft ze ook les in. 

Deze expositie bij Yewel kwam door het schilderij 'Plompetoren' van de bekende plek westelijk van Zierikzee. Stranden schildert Louky gewoon even op verzoek. Iets heel anders is het schilderij 'gisteren geboren'. Kinderen vallen op dit kwetsbare kalfje in het stro; ze vinden het lief.

 

Fascinated by patterns in landscapes, as large as with vistas but sometimes also on the square centimeter, caused by people, animals or things. I also make portraits, free and commissioned, drawn, painted or in glass. Every time I look for a new challenge, experiment and make a series. The challenge lies in the theme: patterns, shadows, impossibilities.

A versatile artist. Friends said: "Are you going with your glass art?" Her production in glass objects is enormous, spatial, flat, scales, vases ... Louky is also a specialist in painting portraits; there she also teaches.

This exhibition at Yewel came through the painting 'Plompetoren' from the famous spot west of Zierikzee. Beaches simply paints Louky on request. Something very different is the painting 'born yesterday'. Children fall on this vulnerable calf in the straw; they love it. 

 

foto van Louky Scheltema

Leuke nieuwsbrief! Klik hier