Piet Boer

 

Een voor de wind varende klipper

olieverf op doek

60 x 80 cm plus lijst

 

A clipper sailing before the wind

oil on canvas

60 x 80 cm plus frame

€ 700

 

Een voor anker liggend Fregat op de Reede van Vlissingen

olieverf op doek

60 x 80 cm plus lijst

 

A Frigate at anchor near Vlissingen

oil on canvas

60 x 80 cm plus frame

€ 700

 

Het afgemeerde Ramschip "Schorpioen"aan de Loskade in Middelburg

olieverf op doek

50 x 65 cm plus lijst enz.

 

The moored Ramship "Scorpion" at the quay in Middelburg

oil on canvas

50 x 65 cm plus frame etc.

€ 600

 

Een voor de wind varende klipper

pastelkrijt op papier, achter glas

40 x 50 cm plus lijst enz.

 

A clipper sailing before the wind

pastel on paper, behind glass

40 x 50 cm plus frame etc.

€ 270

 

Een voor de wind varende klipper met boei

pastelkrijt op papier, achter glas

40 x 50 cm plus lijst enz.

 

A clipper sailing downwind with buoy

pastel on paper, behind glass

40 x 50 cm plus frame etc.

€ 270

 

Haringkotters uit Vlaardingen

pastelkrijt op papier, achter glas

40 x 55 cm plus lijst enz.

 

Herring cutters from Vlaardingen

pastel on paper, behind glass

40 x 55 cm plus frame etc.

€ 270

 

Piet Boer is maritiem schilder. Goed kijken is voor hem altijd belangrijk geweest. Hij is opticien maar vooral jarenlang optometriedocent geweest. Na de middelbare school had hij dolgraag naar zee gewild als scheeps- en navigatiedeskundige, maar dat is er niet van gekomen.

Vanaf zijn pensionering heeft Piet zich op het realistisch schilderen geworpen, vooral van schepen.

Piet Boer is a maritime painter. Good looking has always been important to him. He is an optician, but above all he has been an optometry teacher for many years. After high school, he would have loved to go to sea as a naval and navigation expert, but he never got around to it.

From his retirement Piet has focused on the realistic painting of ships in particular.