Over ons

Über uns
About us

 

Ons huis in Binnenstebuiten

Veel mensen hadden gezegd: "Wat een leuk huis, echt iets voor BinnensteBuiten". We hebben een mailtje gestuurd, de redacteur kwam op bezoek en enkele weken later een cameraman, een geluidsman en de regisseur een hele dag. Weer enkele weken later was de uitzending. Wij zijn er heel blij mee!

Yolande Paling

In 2008 ben ik in aanraking gekomen met het edelsmeden. Luuk en ik kenden elkaar ruim twee jaar en we gingen trouwringen uitzoeken. Ik vond het wereldje van de edelsmid zo leuk, dat ik het vak ben gaan leren bij een docent in Utrecht.
Jarenlang heb ik als dierenarts gewerkt. Ik ben dus vertrouwd met het werken met fijn instrumentarium, zoals bij operaties. Daarbij geniet ik van het mij volledig concentreren op zagen, vijlen, schuren en aldus mijn ontwerp tastbaar zien worden uit een stuk zilver of goud.
Met veel geduld en plezier maak ik sieraden volledig met de hand in hele strakke of juist organisch vormen. De meeste sieraden zijn prima dagelijks draagbaar, maar enkele zijn meer geschikt voor een speciale gelegenheid zoals een uitbundige feestring of een volumineus halssieraad. Geliefde thema’s zijn op de natuur geïnspireerd zoals lotus of lelieblad. De ’steeltjes’ in verscheidene sieraden zijn een fantasievorm van de madeliefjeskettingen uit mijn jeugd.

Luuk van der Werf

Als kind zat ik al vaak te tekenen, later als bouwkundig tekenaar, ook visuele presentaties met gebouwen maar ook mensen, auto's, bomen en altijd ergens een fiets. Al snel bleef de tekenpen liggen en ging ik naar opdrachtgever, gemeente en bouwbedrijf om te zorgen dat er zou komen wat de klant wilde.

De verbouwing van dit huis heb ik zelf ontworpen en grotendeels zelf uitgevoerd. Ruim een jaar heb ik er full-time aan gewerkt. De galerie voelt ruim als een winkel en knus als een woonkamer annex atelier. De sfeer is een combinatie van monumentaal en modern.

Kunst zoeken, kunstenaars bezoeken en het eens worden over wat er allemaal moet gebeuren, daar houd ik van. Het gaat steeds meer in de richting van kunstenaars begeleiden naar ook zelf meer verkopen. Schrijven, in deze website, in de media, vind ik allemaal leuk.

Klik hier voor onze inspiratie


Als Kind wurde ich oft gezeichnet, später als Architekturzeichner, auch visuelle Präsentationen mit Gebäuden, aber auch Menschen, Autos, Bäumen und immer irgendwo ein Fahrrad. Bald war der Zeichenstift übrig und ich ging zum Auftraggeber, zur Gemeinde und zum Bauunternehmen, um sicherzustellen, dass der Kunde das wollte.
Ich habe die Renovierung dieses Hauses selbst entworfen und weitgehend selbst gemacht. Ich habe mehr als ein Jahr in Vollzeit gearbeitet. Die Galerie fühlt sich geräumig an, als Ladengeschäft und als Wohnzimmer nebenan. Die Atmosphäre ist eine Kombination aus Monumentalität und Moderne.
Nach Kunst zu suchen, Künstler zu besuchen und zu vereinbaren, was zu tun ist, gefällt mir. Es wird Künstler zunehmend in Richtung Verkauf selbst führen. Ich schreibe auf dieser Website, in den Medien, ich mag alle. 

 

As a child I was often drawn, later as an architectural draftsman, also visual presentations with buildings but also people, cars, trees and always a bicycle somewhere. Soon the drawing pen was left and I went to the client, the municipality and the construction company to make sure that there would be what the customer wanted.

I have designed the renovation of this house myself and have largely done it myself. It was more than a year of full-time work. The gallery feels spacious as a store and cozy as a living room annex studio.

The atmosphere is a combination of monumental and modern. Looking for art, visiting artists and agreeing on what needs to be done, that's what I like. It is increasingly going to guide artists towards more sales themselves. Writing, in this website, in the media, I all like.

Galerie, woning en atelier in één

Onze woning Havenpark 29 hebben we grotendeels zelf verbouwd, naar eigen ontwerp. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland is het een rijksmonument en in 1650 gebouwd.

Rond 1750 is het buurhuis Havenpark 31 gebouwd en is dit huis verbouwd tot dienstwoning, hierbij behorende. Daarbij is toen al eeuwenoud materiaal gebruikt, grote middeleeuwse stenen, de zogenaamde ‘Zeeuwse moppen’. Onze voordeur en gang zijn dus rond 1750 in het buurhuis gemaakt, bij de bouw daarvan. Deze dienstwoning was personeel zoals de koetsier en de dienstmeid van de dokter. In de voorkamer had hij misschien zijn spreekkamer of een winterkamer.

Het huis is niet te groot gekozen. Het zit warmpjes en met lange muren tussen de buurhuizen. Met een warmtepomp, koken met inductie en zuinige LED-verlichting is dit huis van het gas af, 'all-electric'. Dit alles wordt gevoed met groene stroom van zonnepanelen en windmolens op ons eiland Schouwen. Zo functioneert dit oude huis klimaat-neutraal. 

Met de verbouwing is een lichte, ruime woonkamer ontstaan met de oorspronkelijke plafonds en muren in het zicht. Er zijn met oud hout uit dit huis komend nieuwe delen gemaakt.

De 17 meter lange muur aan de linkerkant is in gebruik als galerie. Verder is het van voor naar achter: de eetkamer, de keuken, de zitkamer, de open trap en tenslotte het sieraden-atelier.

Onze geschiedenis als galerie is kort: 1 januari 2011 oprichting YEWEL met alleen nog sieraden, 17 juni 2017 housewarming party, 15 december 2017 de nieuwe yewel.nl site online

Galerie, Zuhause und Atelier in einem
Wir haben unser Haus in Havenpark 29 nach unserem eigenen Entwurf weitgehend selbst renoviert. Nach Angaben des Rijksdienstes für Cultureel Erfgoed und des Stadtarchivs von Schouwen-Duiveland handelt es sich um ein Nationaldenkmal, das 1650 erbaut wurde. Um 1750 wurde das Nachbarhaus Havenpark 31 errichtet und dieses Haus wurde zu einem dazugehörigen Servicehaus umgebaut. Außerdem wurde jahrhundertealtes Material verwendet, große mittelalterliche Steine, die sogenannten "Zeeland-Witze". Unsere Eingangstür und unser Flur wurden daher während des Baus um 1750 im Nachbarhaus gefertigt. Dieses Haus war Personal wie der Kutscher und die Magd des Arztes. Im vorderen Raum könnte er sein Büro oder ein Winterzimmer haben. Das Haus ist nicht zu groß. Es ist warm und hat lange Wände zwischen den benachbarten Häusern. Mit einer Wärmepumpe, die mit Induktion und effizienter LED-Beleuchtung kocht, ist dieses Haus komplett "rein elektrisch". All dies wird mit grünem Strom von Sonnenkollektoren und Windmühlen auf unserer Insel Schouwen gespeist. So funktioniert dieses alte Haus klimaneutral. Mit der Renovierung wurde ein helles, geräumiges Wohnzimmer mit den ursprünglichen Decken und Wänden geschaffen. Aus altem Holz wurden aus diesem Haus neue Teile hergestellt. Die 17 Meter lange Wand links dient als Galerie. Außerdem von vorne nach hinten: das Esszimmer, die Küche, das Wohnzimmer, die offene Treppe und schließlich die Schmuckwerkstatt. Unsere Geschichte als Galerie ist kurz: 1. Januar 2011 Gründung von YEWEL mit nur Schmuck, 17. Juni 2017 Einweihungsparty, 15. Dezember 2017 die neue Website von yewel.nl online

Gallery, house and studio in one

We have largely renovated our Havenpark 29 home ourselves, to our own design. According to the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed and the Schouwen-Duiveland Municipal Archives, it is a national monument and was built in 1650.

Around 1750 the neighboring house Havenpark 31 was built and this house was converted into a service home, belonging to this. In addition, centuries-old material was used, large mediëval stones. So, our front door and hallway were made in the neighboring house around 1750, when it was built. This house was staff like the coachman and the maidservant of the doctor. In the front room he might have his office or a winter room.

We did not choose a too big house. It is warm and with long walls between the neighboring houses. With a heat pump, cooking with induction and efficient LED lighting, this house is off the gas, 'all-electric'. All this is fed with green electricity from solar panels and windmills on our island of Schouwen. This is how this old house functions climate-neutral.
With the renovation a light, spacious living room has been created with the original ceilings and walls in sight. New parts have been made from this house with old wood. The 17 meter long wall on the left is in use as a gallery. Furthermore, it is from front to back: the dining room, the kitchen, the sitting room, the open staircase and finally the jewelery workshop.

Our history a a gallery is short: January 1, 2011 founding YEWEL with only jewelry June 17, 2017 housewarming party December 15, 2017 the new yewel.nl site online

Klik op een afbeelding voor vergroting.

Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.

Click on an image for enlargement.